Wordt onze Hoornse haven straks nog slechter bereikbaar?

Peilbesluit markermeerRijkswaterstaat maakt in het kader van het Deltaprogramma voor het IJsselmeergebied een nieuw peilbesluit. Het komt er in het kort op neer dat Hoorn straks te maken krijgt met een ander peilbeheer van het water in het Markermeer. De reden hiervan is dat er volgens hen met dit nieuwe peilbesluit beter geanticipeerd kan worden op meteorologigische omstandigheden, zowel bij droogte als bij wateroverlast. Hoorns Belang is aanwezig geweest bij de informatieavond gehouden hier in Hoorn en is eigenlijk best wel geschrokken van de informatie die toen tot ons kwam. Half augustus namelijk wordt het water peil in het Markermeer met 10 cm extra verlaagd. Midden in ons hoogseizoen!

Wij maken ons grote zorgen omdat 10 cm niet echt veel lijkt, maar enkele centimeters lager waterpeil in het Markermeer kan al genoeg zijn om een verschil te maken tussen schuren langs de bodem of vastlopen. Daarnaast mijden vele schepen de Hoornse haven al omdat ze met diepgangproblemen kampen of als gevolg van de overlast van het fonteinkruid wat gevolgen heeft voor onze lokale economie. Dat allemaal zal dan vermoedelijk alleen maar erger worden en is natuurlijk niet wenselijk. Onze haven dient ten alle tijden goed bereikbaar te zijn.

Hoorns Belang vindt het daarom belangrijk dat er door ons college op tijd geacteerd wordt en hebben daarom artikel 36 vragen gesteld aan het college. In deze vragen vind u nog meer informatie en kunt u hier lezen: klik hier

Kies voor het beste voor Hoorn, stem ÉénHoorn, Renata Gravendijk #8

Folder renata website HBÉénHoorn is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. Deze partij is een fusie partij van 3 partijen: HOP, VOCH en recentelijk hebben wij, Hoorns Belang, ons er ook bij aangesloten. ÉénHoorn heeft 4 raadszetels in de gemeenteraad van 2018-2022.
Door het samengaan van deze partijen hebben we geprobeerd wat te doen aan de versnippering in de Hoornse politiek. Vanuit deze verbindende kracht wil Renata Gravendijk, voormalig raads-en commissielid van Hoorns Belang, zich graag namens u inzetten voor een beter Hoorn.  Laat het geluid van Hoorns Belang voortleven bij ÉénHoorn en stem 14, 15 of 16 maart op Renata Gravendijk. Zij is nummer 8 op de lijst van ÉénHoorn.
Dank u wel!

logo 1Hoorn gemeenteraadsverkiezingen