Wordt onze Hoornse haven straks nog slechter bereikbaar?

Peilbesluit markermeerRijkswaterstaat maakt in het kader van het Deltaprogramma voor het IJsselmeergebied een nieuw peilbesluit. Het komt er in het kort op neer dat Hoorn straks te maken krijgt met een ander peilbeheer van het water in het Markermeer. De reden hiervan is dat er volgens hen met dit nieuwe peilbesluit beter geanticipeerd kan worden op meteorologigische omstandigheden, zowel bij droogte als bij wateroverlast. Hoorns Belang is aanwezig geweest bij de informatieavond gehouden hier in Hoorn en is eigenlijk best wel geschrokken van de informatie die toen tot ons kwam. Half augustus namelijk wordt het water peil in het Markermeer met 10 cm extra verlaagd. Midden in ons hoogseizoen!

Wij maken ons grote zorgen omdat 10 cm niet echt veel lijkt, maar enkele centimeters lager waterpeil in het Markermeer kan al genoeg zijn om een verschil te maken tussen schuren langs de bodem of vastlopen. Daarnaast mijden vele schepen de Hoornse haven al omdat ze met diepgangproblemen kampen of als gevolg van de overlast van het fonteinkruid wat gevolgen heeft voor onze lokale economie. Dat allemaal zal dan vermoedelijk alleen maar erger worden en is natuurlijk niet wenselijk. Onze haven dient ten alle tijden goed bereikbaar te zijn.

Hoorns Belang vindt het daarom belangrijk dat er door ons college op tijd geacteerd wordt en hebben daarom artikel 36 vragen gesteld aan het college. In deze vragen vind u nog meer informatie en kunt u hier lezen: klik hier

Kies voor Hoorn, stem Hoorns Belang

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. In de raadsperiode 2014-2018 heeft Hoorns Belang 2 raadszetels in de gemeenteraad.
Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

Onze uitgangspunten:

Wij baseren ons  op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alles wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend. Klik hier voor onze uitgangspunten.

logo hoornsbelang small