Wonen & Bouwen

Wonen in Hoorn, Zwaag of Blokker is prachtig. Zwaag en Blokker zijn hechte dorpsgemeenschappen waar saamhorigheid nog de norm is. Hoorn is een historische stad met alle hedendaagse voorzieningen die een mens zich kan wensen. Maar hoe mooi onze geschiedenis ook is, een stad of dorp is nooit af. We moeten blijven investeren in de leefbaarheid. Ook voor volgende generaties moet er voldoende woonruimte beschikbaar zijn, in elke prijscategorie.

Hoorns Belang gelooft niet in van bovenaf opgelegde normen voor sociale woningbouw of voor de vrije sector. Er moet gebouwd worden naar de actuele behoefte voor onze kinderen, maar ook voor mensen die willen doorstromen. Daarbij moet rekening gehouden worden met veranderende behoeftes, zoals de vraag naar meer mogelijkheden van mantelzorg, of van zzp-ers die een bedrijf aan huis willen. Ook stijgt in alle leeftijdsgroepen het aantal kleine (één- en tweepersoons) huishoudens. Deze ontwikkelingen vragen een continue afstemming van de nieuwbouwplannen aan de vraag vanuit de samenleving.

Veel nieuwbouwprojecten zijn vormgegeven door projectontwikkelaars die seriematig woningen bouwden. Wij vinden het nu tijd voor veel meer ruimte voor vrije kavels, voor minder eentonigheid, maar bouwen naar eigen behoefte. We hebben al heel veel keurige woonwijken waar alle woningen gelijk, of soortgelijk zijn. We willen in eventuele toekomstige plannen meer ruimte voor eigenbouw met mogelijkheden voor unieke architectuur. Dit past in ons uitgangspunt dat de overheid veel minder vanuit haar ivoren toren aan mensen oplegt hoe ze moeten wonen en leven. Uiteraard mag dit niet ten koste gaan van voldoende sociale woningbouw.

Stellingen kieskompas:

Klik op de titels hieronder waarna het onderwerp automatisch uitklapt met nadere uitleg.

+ De gemeente moet geld investeren in ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad

Helemaal mee eens
Hiermee verdwijnt het afval uit het straatbeeld. Dit is goed voor het milieu en voorkomt overlast van ongedierte.

+ De gemeente moet inwoners verplichten alle soorten afval te scheiden

Niet mee eens
Moderne technologie maakt het mogelijk afval veel beter te scheiden door de afvalcentrale nadat het opgehaald is. Daarnaast is scheiden een eigen verantwoordelijkheid van inwoners.

+ Minimaal 30% van de nieuwbouwwoningen moeten sociale huurwoningen zijn

Niet mee eens
Een willekeurig gekozen percentage gaat volledig voorbij aan wat nodig is. Het type woningen moet bepaald worden door de behoefte van woningzoekenden. Daarnaast moeten juist (huur)woningen in het middensegment gebouwd worden zodat er ruimte is vanuit de sociale sector door te stromen naar een duurdere woning. Hierdoor wordt ook het tekort aan sociale huurwoningen deels opgelost.

+ Er mag meer hoogbouw komen, zodat er extra woningen beschikbaar komen

Helemaal mee eens
Hoorn is een stad, bij een stad past hoogbouw. De hoogte en locatie moet wel met zorg gekozen worden: passend in het stadsbeeld en rekening houdend met omwonenden.

+ De gemeente moet geld investeren in een broedplaats waar inwoners samen kunnen werken aan ideeën en innovaties

Helemaal mee eens
De gemeente moet innovaties en samenwerking vooral faciliteren en mogelijk maken. Belemmerende regels moeten zo mogelijk afgeschaft worden. Hoorns Belang is terughoudend als het om financieren gaat. Dat is vooral de verantwoordelijkheid van de inwoners zelf.

+ Inwoners van de regio West-Friesland moeten voorrang hebben bij het toewijzen van sociale huurwoningen

Mee eens
Er is een groot tekort aan woningen. De woningen die beschikbaar komen wil Hoorns Belang daarom toewijzen aan inwoners uit Hoorn zelf, of uit de regio West-Friesland. Voorwaarde is wel dat andere gemeenten uit West-Friesland even ruimhartig woningen aan inwoners uit Hoorn beschikbaar stellen.

+ Mantelzorgers en hulpbehoevenden moeten woorrang krijgen als er woonruimte dicht bij elkaar beschikbaar komt

Helemaal mee eens
Er wordt een steeds groter beroep gedaan op mantelzorgers. Dicht wonen bij de zorgbehoevende kan een grote verlichting zijn. Er moet wel streng op toegekeken worden dat dit geen ‘truck’ wordt om de wachtlijst te omzeilen.

+ In plaats van sociale huurwoningen, moeten er meer woningen uit het middensegment gebouwd worden

Helemaal mee eens
Veel bewoners van sociale huurwoningen voelen zich gedwongen daarin te blijven omdat er vrijwel geen middensegment-huurwoningen zijn. Door in dit middensegment huurwoningen te bouwen stimuleer je doorstroming en worden ook de wachtlijsten voor sociale huur korter.

logo hoornsbelang small