Witte Vloot loost afvalwater in de haven van Hoorn

Hoorns Belang witte vloot dumpt afvalwaterVanmorgen hebben wij met eigen ogen geconstateerd, dat de Witte Vloot afvalwater dumpt in de haven van Hoorn. Het seizoen is nog maar net begonnen en het is weer raak. Vorig jaar hebben bewoners dat ook al diverse malen geconstateerd. De Witte Vloot wordt door de gemeente van Hoorn met open armen ontvangen, maar gedraagt zich helaas niet zoals een gast die op bezoek is zou moeten gedragen. Hierdoor dreigt het beetje draagvlak wat er onder de havenbewoners is opgebouwd, als sneeuw voor de zon te verdwijnen.

Door de gemeente wordt vaak als antwoord op klachten hierover gegeven, dat het water gefilterd is en dat het dan is toegestaan. De gemeente mag dit dus niet verbieden. Zij kunnen slechts aansporen tot het lozen van gefilterd water buiten de haven, in open water.

Maar hoe weten wij dat het water gefilterd is? Hoe wordt dat gecontroleerd? Worden er meteen watermonsters genomen ten tijde van de lozingen?

Graag zouden wij hier antwoord op willen krijgen.

Echter de stank die wij vanmorgen hebben waargenomen doet in ieder geval vermoeden dat het hier niet om gefilterd afval water gaat.

Kinderen spijbelen voor het milieu. Kinderen doen acties voor een beter milieu. Laat onze gemeente een voorbeeld aan hen geven door hard op te treden tegen lozingen van afval in onze haven.

Wij roepen de gemeente op hier een eind aan te maken. Ook roepen wij de gemeente op om te onderzoeken of het haalbaar is voor de Hoornse Haven een afvalwater inname punt aan te leggen voor de Witte Vloot.

Hieronder een filmpje van de afvalwater lozing deze morgen:

 

 

Kies voor Hoorn, stem Hoorns Belang

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. In de raadsperiode 2014-2018 heeft Hoorns Belang 2 raadszetels in de gemeenteraad.
Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

Onze uitgangspunten:

Wij baseren ons  op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alles wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend. Klik hier voor onze uitgangspunten.

logo hoornsbelang small