Witte Vloot loost afvalwater in de haven van Hoorn

Hoorns Belang witte vloot dumpt afvalwaterVanmorgen hebben wij met eigen ogen geconstateerd, dat de Witte Vloot afvalwater dumpt in de haven van Hoorn. Het seizoen is nog maar net begonnen en het is weer raak. Vorig jaar hebben bewoners dat ook al diverse malen geconstateerd. De Witte Vloot wordt door de gemeente van Hoorn met open armen ontvangen, maar gedraagt zich helaas niet zoals een gast die op bezoek is zou moeten gedragen. Hierdoor dreigt het beetje draagvlak wat er onder de havenbewoners is opgebouwd, als sneeuw voor de zon te verdwijnen.

Door de gemeente wordt vaak als antwoord op klachten hierover gegeven, dat het water gefilterd is en dat het dan is toegestaan. De gemeente mag dit dus niet verbieden. Zij kunnen slechts aansporen tot het lozen van gefilterd water buiten de haven, in open water.

Maar hoe weten wij dat het water gefilterd is? Hoe wordt dat gecontroleerd? Worden er meteen watermonsters genomen ten tijde van de lozingen?

Graag zouden wij hier antwoord op willen krijgen.

Echter de stank die wij vanmorgen hebben waargenomen doet in ieder geval vermoeden dat het hier niet om gefilterd afval water gaat.

Kinderen spijbelen voor het milieu. Kinderen doen acties voor een beter milieu. Laat onze gemeente een voorbeeld aan hen geven door hard op te treden tegen lozingen van afval in onze haven.

Wij roepen de gemeente op hier een eind aan te maken. Ook roepen wij de gemeente op om te onderzoeken of het haalbaar is voor de Hoornse Haven een afvalwater inname punt aan te leggen voor de Witte Vloot.

Hieronder een filmpje van de afvalwater lozing deze morgen:

 

 

Kies voor het beste voor Hoorn, stem ÉénHoorn, Renata Gravendijk #8

Folder renata website HBÉénHoorn is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. Deze partij is een fusie partij van 3 partijen: HOP, VOCH en recentelijk hebben wij, Hoorns Belang, ons er ook bij aangesloten. ÉénHoorn heeft 4 raadszetels in de gemeenteraad van 2018-2022.
Door het samengaan van deze partijen hebben we geprobeerd wat te doen aan de versnippering in de Hoornse politiek. Vanuit deze verbindende kracht wil Renata Gravendijk, voormalig raads-en commissielid van Hoorns Belang, zich graag namens u inzetten voor een beter Hoorn.  Laat het geluid van Hoorns Belang voortleven bij ÉénHoorn en stem 14, 15 of 16 maart op Renata Gravendijk. Zij is nummer 8 op de lijst van ÉénHoorn.
Dank u wel!

logo 1Hoorn gemeenteraadsverkiezingen