Hoorns Belang en VOCHoorn stellen vragen over topsalaris nieuwe directeur HVC

art 36 vragen HVC topsalaris directeur

Update2: VOCHoorn, Hoorn Lokaal, Fractie Tonnaer en Hoorns Belang niet tevreden na het lezen van alle stukken en antwoorden en wederom vragen gesteld: klik hier

Update1: Naar aanleiding van meer informatie en brede verontwaardiging in de media hebben we besloten nog wat extra (scherpe) vragen te stellen.
We willen niet wroeten in vuilnis ("Hoorn moet je niet ruiken"), maar de onderste steen moet boven! Klik hier om deze aanvullende vragen te downloaden

Op 30 maart 2017, verscheen er een artikel in het NHD waarin we kunnen lezen dat er een topsalaris wordt toegekend aan de nieuwe directeur van de HVC. HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders en dat zijn weer 46 gemeenten waaronder Hoorn en 6 waterschappen. Kortom: zij halen uw huisvuil bij u op.

Er wordt gesproken over een onderhandelingsruimte van 10% boven de WNT norm. WNT staat voor Wet Normering Topinkomens. De nieuwe directeur krijgt straks dus een topsalaris van bijna € 200.000.

Aangezien onze gemeenteraad al diverse keren signalen aan het college heeft gegeven bij topinkomens de  WNT norm te respecteren, hebben Hoorns Belang samen met VOCHoorn hier artikel 36 vragen ver gesteld: Klik hier

 

Kies voor Hoorn, stem Hoorns Belang

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. In de raadsperiode 2014-2018 heeft Hoorns Belang 2 raadszetels in de gemeenteraad.
Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

Onze uitgangspunten:

Wij baseren ons  op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alles wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend. Klik hier voor onze uitgangspunten.

logo hoornsbelang small