Waarom ontkent onze wethouder tot 2 x toe dat hij de Haai ter koop aangeboden kreeg?

Hoorns Belang haai toch aangeboden gemeente HoornOndanks diverse ontkenningen aan de gemeenteraad van onze wethouder Ben Tap, blijkt nu dat het gebouw de Haai op het Visserseiland weldegelijk is aangeboden aan de gemeente Hoorn.

Met grote verbazing nemen wij kennis van het kranten artikel geplaatst in het NHD van vrijdag 1 maart waarin onze wethouder Ben Tap stelt dat hij in aanwezigheid van ambtenaren "op het verkeerde been" is gezet door Nanja Pol, destijds een huurster van dit gebouw. Nanja Pol gaf destijds aan dat zij recht van eerste koop had met betrekking tot dit gebouw.
Nu blijkt dat een oudere afspraak geldt wat al vastgelegd was in het erfpachtovereenkomst van 21 oktober 1994, waarin de gemeente een voorkeursrecht had.

Allereerst vindt Hoorns Belang dat de heer Tap eindverantwoordelijke is en hij zijn ambtenaren had moeten instrueren vooraf nader onderzoek te doen.
Het is ons inziens namelijk zeer ongebruikelijk en niet zakelijk onvoorbereid een gesprek als deze aan te gaan met de concurrentie.
Ten tweede vinden wij het zeer ongepast dat onze wethouder tot 2 maal toe in de gemeenteraad heeft ontkent, dat dit gebouw ter koop is aangeboden aan de gemeente. Nu blijkt dat dat wel degelijk is gebeurd.

Wij zullen met grote belangstelling dit dossier blijven volgen.

Overigens zijn we erg blij dat de de Rechtbank Noord-Holland woensdag 6 februari jl. heeft beslist dat de Waterskivereniging De Haai, Reddingsbrigade Notwin en Onderwatersportvereniging Nekton gebouw De Haai op het Visserseiland voor onbepaalde tijd mogen blijven huren.

Hieronder het betreffende NHD kranten artikel:

hoorns belang nhd haai aankoop

Kies voor Hoorn, stem Hoorns Belang

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. In de raadsperiode 2014-2018 heeft Hoorns Belang 2 raadszetels in de gemeenteraad.
Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

Onze uitgangspunten:

Wij baseren ons  op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alles wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend. Klik hier voor onze uitgangspunten.

logo hoornsbelang small