Waarom ontkent onze wethouder tot 2 x toe dat hij de Haai ter koop aangeboden kreeg?

Hoorns Belang haai toch aangeboden gemeente HoornOndanks diverse ontkenningen aan de gemeenteraad van onze wethouder Ben Tap, blijkt nu dat het gebouw de Haai op het Visserseiland weldegelijk is aangeboden aan de gemeente Hoorn.

Met grote verbazing nemen wij kennis van het kranten artikel geplaatst in het NHD van vrijdag 1 maart waarin onze wethouder Ben Tap stelt dat hij in aanwezigheid van ambtenaren "op het verkeerde been" is gezet door Nanja Pol, destijds een huurster van dit gebouw. Nanja Pol gaf destijds aan dat zij recht van eerste koop had met betrekking tot dit gebouw.
Nu blijkt dat een oudere afspraak geldt wat al vastgelegd was in het erfpachtovereenkomst van 21 oktober 1994, waarin de gemeente een voorkeursrecht had.

Allereerst vindt Hoorns Belang dat de heer Tap eindverantwoordelijke is en hij zijn ambtenaren had moeten instrueren vooraf nader onderzoek te doen.
Het is ons inziens namelijk zeer ongebruikelijk en niet zakelijk onvoorbereid een gesprek als deze aan te gaan met de concurrentie.
Ten tweede vinden wij het zeer ongepast dat onze wethouder tot 2 maal toe in de gemeenteraad heeft ontkent, dat dit gebouw ter koop is aangeboden aan de gemeente. Nu blijkt dat dat wel degelijk is gebeurd.

Wij zullen met grote belangstelling dit dossier blijven volgen.

Overigens zijn we erg blij dat de de Rechtbank Noord-Holland woensdag 6 februari jl. heeft beslist dat de Waterskivereniging De Haai, Reddingsbrigade Notwin en Onderwatersportvereniging Nekton gebouw De Haai op het Visserseiland voor onbepaalde tijd mogen blijven huren.

Hieronder het betreffende NHD kranten artikel:

hoorns belang nhd haai aankoop

Kies voor het beste voor Hoorn, stem ÉénHoorn, Renata Gravendijk #8

Folder renata website HBÉénHoorn is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. Deze partij is een fusie partij van 3 partijen: HOP, VOCH en recentelijk hebben wij, Hoorns Belang, ons er ook bij aangesloten. ÉénHoorn heeft 4 raadszetels in de gemeenteraad van 2018-2022.
Door het samengaan van deze partijen hebben we geprobeerd wat te doen aan de versnippering in de Hoornse politiek. Vanuit deze verbindende kracht wil Renata Gravendijk, voormalig raads-en commissielid van Hoorns Belang, zich graag namens u inzetten voor een beter Hoorn.  Laat het geluid van Hoorns Belang voortleven bij ÉénHoorn en stem 14, 15 of 16 maart op Renata Gravendijk. Zij is nummer 8 op de lijst van ÉénHoorn.
Dank u wel!

logo 1Hoorn gemeenteraadsverkiezingen