Vragen over jaarstukken 2016 en begroting Veiligheidregio 2018

Jaarstukken 2016 en begroting Veiligheidsregio 2018Maandag d.d. 12 juni jl, berichtten de televisie programma's EenVandaag en NH Nieuws over het onderzoek naar de vijf Noord-Hollandse Veiligheidsregio's. Deze instanties betalen jaarlijks vele miljoenen aan extern ingehuurd personeel. Vergoedingen tussen de 10.000 en 27.000 euro per maand waren geen uitzondering in de afgelopen 3 jaar. In diverse gevallen werd er zelfs meer betaald dan de 'Balkenende norm", dus meer dan een minister. Een voorbeeld hiervan is de deelprojectleider regionalisering, die in Noord-Holland Noord ruim 296.000 euro betaald kreeg.

Omdat op de Algemene Raadscommissie vergadering van 20 juni 2017 de jaarstukken 2016 en begroting 2018 van de Veiligheidsregio NHN op de agenda staan, heeft Hoorns Belang gemeend verduidelijkende technische vragen te moeten stellen over de salarissen van personeelsleden, ingehuurd en/of in vaste dienst. Dit om ons in staat te stellen een mening te vormen over deze bijzondere kwestie.

Wij zien de antwoorden op onze vragen met grote belangstelling tegemoet.

Onze vragen kunt hier lezen

Kies voor Hoorn, stem Hoorns Belang

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. In de raadsperiode 2014-2018 heeft Hoorns Belang 2 raadszetels in de gemeenteraad.
Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

Onze uitgangspunten:

Wij baseren ons  op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alles wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend. Klik hier voor onze uitgangspunten.

logo hoornsbelang small