Verkiezingsprogramma Hoorns Belang 2018

Inleiding

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. Zonder vastgeroeste partijdogma's en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.
In maart 2018 zijn er weer verkiezingen en natuurlijk doet Hoorns Belang, als oudste lokale en ongebonden partij daar ook weer aan mee. In dit verkiezingsprogramma kunt u lezen waar wij voor staan en welke idealen wij nastreven.

Ons verkiezingsprogramma 2018

Rechts van u of indien u gebruik maakt van een smartphone hieronder, ziet u een menu met thema's. Dit zijn dezelfde thema's die de Kieswijzer in Hoorn ook gebruikt. Klikt u op een van deze thema's dan komt u op een pagina waar u de diverse stellingen ziet staan. Klikt u op een bepaalde stelling, dan klapt automatisch een artikel uit waar u onze visie en uitleg kunt lezen.

Onze algemene visie is tijdloos!

Als de afgelopen raadsperiode ons één ding geleerd heeft, dan is het dat het onmogelijk is om vier jaar vooruit te kijken. Nu al in detail beslissen wat er moet gebeuren over zo'n periode is onverstandig. Niemand weet immers wat er de komende 4 jaar precies op ons af komt.

Toekomstbestendig programma door heldere uitgangspunten.
U zult dan ook geen tot in detail uitgewerkt programma voor vier jaar aantreffen. Maar dat betekent niet dat Hoorns Belang onduidelijk is over haar plannen, integendeel. Op elk beleidsterrein hebben wij een heel duidelijke visie over wat goed is voor Hoorn, Zwaag en Blokker. Wij baseren ons daarbij op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alles wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend. Als u deze uitgangspunten deelt, dan nodigen wij u van harte uit uw stem op ons uit te brengen.

Onze uitgangspunten

Samen en Sociaal

  • Onze inwoners staan centraal, de gemeente is van de inwoners en is er voor de inwoners.
  • De gemeente voert een sociaal beleid, de zorgplicht voor de zwakkeren in de samenleving wordt serieus ingevuld, ook in tijden van bezuiniging.

Bruisend en Bedrijvig

  • Overbodige en verstikkende regelgeving wordt afgeschaft. Regels en beperkingen worden alleen opgelegd als dat in het algemene belang niet anders kan.
  • Bedrijven krijgen zo veel mogelijk ruimte om te ondernemen: De houding van de gemeente is daarbij actief ondersteunend.

Sterk en Solide

  • De gemeente voert een financieel gezond beleid. Wij willen de komende generaties niet opzadelen met de gevolgen van onverantwoord financieel beleid.

Deze uitgangspunten zijn de basis voor het hele verkiezingsprogramma. Maar ook als zich in de komende periode nieuwe thema's aandienen, waar het programma niet in voorziet, dan zullen onze uitgangspunten leidend zijn bij ons handelen.

logo hoornsbelang small