header verkiezingsprogramma hoorns belang

Verkiezingsprogramma Hoorns Belang 2018

Inleiding

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor Hoorn, Zwaag en Blokker. Zonder vastgeroeste partijdogma's en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de gemeente en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, mensen bij u uit de buurt en die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en dus weten waar het in onze gemeente om draait.

In maart 2018 zijn er weer verkiezingen en natuurlijk doet Hoorns Belang, als oudste lokale en ongebonden partij daar ook weer aan mee. In dit verkiezingsprogramma kunt u lezen waar wij voor staan en welke idealen wij nastreven.

Onze visie

Als de afgelopen raadsperiode ons één ding geleerd heeft, dan is het dat het onmogelijk is om vier jaar vooruit te kijken. Nu al in detail moeten beslissen over wat er moet gebeuren over zo’n lange periode is lastig en onverstandig. Niemand weet immers wat er de komende 4 jaar precies op ons af komt.

Missie

Hoorns Belang streeft naar een leefbare omgeving.
Hoorn, Blokker en Zwaag: een gemeente om in te wonen, te werken maar vooral om fijn in te leven.
Hoorn als veilige thuishaven voor iedereen.

Onderstaande uitgangspunten laten zien waar wij voor staan en waar wij ons voor inzetten de komende periode. We zouden al heel veel punten verder kunnen uitwerken maar de ervaring leert dat elk vraagstuk om een andere benadering vraagt. Beleid wijzigt en past zich aan in de continue veranderende samenleving. Daarom hebben we geen strak omlijnd programma maar bekijken we elk vraagstuk situationeel.

Wat verstaan wij onder een leefbare gemeente?

Een gemeente:

 • Waarin elk dorp en/of elke gemeente zijn eigen karakter kan behouden
 • Iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn
 • Waar iedereen gelijk behandeld wordt
 • Waar inwoners gehoorde worden
 • Waar ruimte is om te ondernemen
 • Waar activiteiten vanuit diverse interesses worden georganiseerd
 • Waar voldoende mogelijkheden zijn om te sporten
 • Die aantrekkelijk is voor toeristen
 • Die duurzaam is
 • Met een goede infrastructuur
 • Waar initiatieven voor een betere samenleving gestimuleerd en gefaciliteerd worden
 • Die zijn cultureel erfgoed behoudt, benut en uitdraagt
 • Die voor zijn jeugd goede voorzieningen treft
 • Die statushouders welkom heet echter zonder voorkeursbehandeling t.o.v. van andere bewoners
 • Die armoedebestrijding belangrijk vindt
 • Die eenzaamheid onder ouderen niet gewenst vindt
 • Die bouwt naar woningbehoefte
 • Met een uitnodigend centrum
 • Met een gastvrije haven
 • Met voldoende ruimte voor watersportactiviteiten
 • Die bovenal veilig is!

 Voordat de nieuwe zittingstermijn start, worden er geen grote veranderingen meer in gang gezet. Hoorns Belang gaat straks enthousiast en gemotiveerd aan de slag in de gemeenteraad. Bij elk onderwerp dat aan de orde gaat komen, is onze afweging: Wat is goed voor gemeente Hoorn en haar inwoners?

Kernwaarden binnen onze partij

 • Geen Haags gedoe
 • Wij zijn uw buren
 • Geen vriendjespolitiek
 • Iedereen gelijke kansen
 • Uw veiligheid onze zorg
 • Ruimte voor onze ondernemers
 • Transparantie

Rol Hoorns Belang in gemeenteraad

 • Hoorns Belang behartigt uw belangen en vertegenwoordigt de inwoners van gemeente Hoorn
 • Hoorns Belang kijkt kritisch naar het beleid
 • Hoorns Belang houdt zicht op de uitgave van gemeentegeld
 • Hoorns Belang heeft een controlerende taak op het functioneren van het college van burgemeester en wethouders
 • Hoorns Belang vertegenwoordigd en verwoordt wat u belangrijk vindt

Programma op basis van Kieskompas

Kieskompas is een tool die als stemhulp een belangrijke rol speelt bij de gemeentelijke verkiezingen. Kieskompas maakt de belangrijkse politieke kwesties inzichtelijk, alsmede hoe de verschillende partijen hierin staan.

Alle partijen hebben een lijst met stellingen moeten invullen. Deze lijst omvatte 9 categorieën:

 1. Bestuur
 2. Cultuur, sport & recreatie
 3. Economie & Financiën
 4. Natuur & Milieu
 5. Onderwijs & Jeugd
 6. Sociaal Beleid
 7. Veiligheid & Zorg
 8. Verkeer & Vervoer
 9. Wonen & Bouwen


Hoorns Belang heeft zijn standpunten hiervoor uitgewerkt en deze vormen de basis voor het verkiezingsprogramma.

Flexwonen voor spoedzoekers

Op het moment van dit schrijven leeft dit onderwerp nogal in onze samenleving. Hoorns Belang is daarom van mening dat we een apart hoofdstuk hieraan moeten besteden waarin u onze visie kunt lezen. Dit onderwerp maakt dus geen deel uit van het kieskompas.

 1. Flexwonen voor spoedzoekers

Downloaden

Download hier de volledige versie (PDF) van ons verkiezingsprogramma 2018-2022

download Hoorns Belang

 

 

logo hoornsbelang small