Verkeer & Vervoer

Door de stijgende economie neemt ook de verkeersdruk toe. Hierdoor staat de bereikbaarheid van Hoorn onder steeds grotere druk. Voor het probleem van de A7 zijn we wel afhankelijk van onze landelijke partijen in Den Haag. Daar zullen wij aansluiten bij die partijen die daar meer invloed op uit kunnen oefenen. Op lokaal niveau zal Hoorns Belang zeker van zich laten horen. In het centrum van onze binnenstad willen we graag minder auto’s, op zich geen probleem, zolang bewoners maar gewoon hun huis kunnen bereiken en daar in de omgeving kunnen parkeren. Maar wat als de bewoners uit de andere wijken met de fiets naar het centrum willen? Te weinig goede en veilige rechtstreekse fietspaden en te weinig stallingmogelijkheden voor fietsen. Twee problemen waar we op zeer korte termijn iets aan gedaan zouden willen hebben.

Openbaar vervoer

Hoorns Belang wil bij de nieuwe aanbestedingen eisen dat er betere afspraken worden gemaakt over de bereikbaarheid en dienstbaarheid van de vervoerders. Kleinere bussen (veiliger in de binnenstad) met hogere frequentie en betere tijden (tot later) zijn zaken die op ons verlanglijstje staan.

Met toenemend verkeer kan ook een situatie ontstaan waar de verkeersveiligheid in het gedrang komt. Alle gevolgen van dergelijke situaties worden nauwlettend door Hoorns Belang in de gaten gehouden en daar waar nodig bijgestuurd om de veiligheid voor onze inwoners te waarborgen. Ook kleinere zaken zoals overbodige of fout geplaatste (verkeers)borden, gebrekkige bewegwijzering, defecte lantaarns of slecht afgestelde verkeerslichten, Hoorns Belang zit hier boven op.

Stellingen kieskompas:

Klik op de titels hieronder waarna het onderwerp automatisch uitklapt met nadere uitleg.

+ Parkeren in de binnenstad moet gratis worden op zondag

Niet mee eens
Nergens is aangetoond dat het winkelplezier wordt verhoogd door het parkeren gratis te maken. Iemand die gericht iets wil kopen, parkeert zonder probleem betaald. Iemand die komt flaneren loopt graag een stukje, parkeert niet. Iemand die in de avond de horeca bezoekt hoeft niet te betalen.

+ Auto's moeten worden geweerd uit het centrum

Helemaal niet mee eens
Ontmoedigen prima, maar niet autovrij. We hebben bewoners met een auto, dat zijn ook onze mede bewoners met hun rechten. We hebben ook bezoekers die slecht ter been zijn, zij moeten gewoon kunnen parkeren in de binnenstad. Ondernemers met grotere zwaardere producten hebben ook het recht om hun klanten te kunnen bedienen.

+ Er moeten meer parkeerlocaties in het centrum komen

Mee eens
Er liggen al plannen voor meer parkeerlocaties aan de rand van de stad, bij het Parkschouwburg en er komt een parkeergarage met ruim 1000 parkeerplaatsen bij het Transferium.

+ Parkeeropbrengsten mogen alleen gebruikt worden voor verbetering van de infrastructuur

Helemaal mee eens
Infrastructuur is het kernwoord in deze stelling. Dus niet alleen voor auto’s, maar ook voor andere weggebruikers zoals voetgangers en fietsers. Ook de inrichting van de openbare ruimte, straatmeubilair en bewegwijzering vallen hieronder.

+ De gemeente moet meer geld uittrekken voor fietsverkeer, ook al gaat dat ten koste van het autoverkeer

Niet mee eens
Nee, een balans tussen alle weggebruikers van voetganger tot auto. Alleen dan heeft het nut en heeft het draagvlak. Ook hier geldt: discriminatie, zelfs positieve, past niet in ons plaatje.

logo hoornsbelang small