Veiligheid & Zorg

Veiligheid zijn niet de cijfertjes die we op het journaal zien of in de krant lezen. De mate van veiligheid is zoals onze inwoners het ervaren (veiligheidsgevoel). Als het veiligheidsgevoel daalt, waardoor bijvoorbeeld mensen ’s avonds niet meer over straat durven of de deur niet meer open doen om niet overvallen te kunnen worden, is er sprake van een onveilig gevoel en geen fijne leefomgeving. Dit resulteert alleen in verbeterde statistieken,maar geeft geen reëel beeld van de werkelijkheid.

Het is de taak van de overheid, zowel landelijk als lokaal om dit gevoel te verbeteren. Landelijk beleid heeft ervoor gezorgd dat politiekorpsen samengvoegd zijn en de politietaken steeds meer een administratieve invulling krijgen. De politie hoort op straat en niet grotendeels achter een bureau. Lokaal kunnen we daar helaas niet veel aan doen.

Wat kunnen we er dan wel aan doen?

Zorgen dat de weggevallen diensten van de politie zo goed mogelijk worden opgepakt en ingevuld door onze eigen ambtenaren: de BOA’s. Deze mensen kunnen zorgen voor handhaving van de door ons gestelde regels. Zonder handhaving zijn regels nutteloos, BOA’s kunnen heel goed het aanspreekpunt zijn voor bewoners en als een extra oor en oog voor de politie dienen. Gezamenlijk kunnen we dan het veiligheidsgevoel verbeteren.

Zorgtaken

Zorg is een breed en niet in een kort stukje uit te leggen verantwoordelijkheid. Globaal hebben we als gemeente zorgplicht over een ieder die dat nodig heeft en daar staat Hoorns Belang ook voor. Dit betekent niet met blanco cheques strooien, nee alleen faciliteren aan een ieder die dat nodig heeft. Vaak is financiële hulp niet eens het belangrijkste. Nee ook een bouwvergunning voor een Kangaroewoning of een aanpassing in huis is hulp die de gemeente snel moet kunnen leveren. Hulp bij het zoeken naar de beste oplossing hoeft niet veel geld te kosten, maar voorkomt wellicht overbodige uitgaven aan minder rendabele oplossingen.

Stellingen kieskompas:

Klik op de titels hieronder waarna het onderwerp automatisch uitklapt met nadere uitleg.

+ In de gemeente Hoorn moet gereguleerde wietteelt worden toegestaan

Geen mening
Gereguleerde wietteelt is bij Hoorns Belang geen partijstandpunt. Net als bij zaken als euthanasie en geloof is dit een persoonlijk standpunt van de leden.

+ Om de privacy van inwoners te vergroten, moet het cameratoezicht worden teruggedrongen

Helemaal niet mee eens
Cameratoezicht kan daar waar op de juiste wijze toegepast de veiligheid of het gevoel hiervan verhogen. Het moet dus zeker niet worden teruggedrongen, aangezien Hoorn dit al heel beperkt toepast. Om de privacy te waarborgen zijn andere middelen een beter alternatief.

+ Er moeten meer orderhandhavers (BOA's) in de wijken surveilleren, ook al leidt dat tot hogere kosten

Helemaal mee eens
De politie staat door bezuinigingen en reorganisaties steeds meer onder druk. Hierdoor worden kleinere zaken die onze bewoners aan gaan steeds vaker niet adequaat opgepakt. Door BOA's in te zetten voor deze taken, het surveilleren in de wijken uit te laten voeren en daar waar nodig het aan- en toespreekpunt zijn, kan de veiligheidsbeleving toenemen.

+ Wanneer de toelage voor jeugdzorg vanuit het Rijk ontoereikend is, moet de gemeente dit met eigen geld aanvullen

Helemaal mee eens
Jeugdzorg is ons aller zorg en jeugd is de, nee onze, toekomst. Investeren in onze toekomst is een noodzaak en zeker geen desinvestering.
Als er nu bezuinigd wordt op jeugdzorg, zal dit op termijn alleen maar meer geld kosten.

+ De gemeente moet meer geld uittrekken voor ouderenzorg, ook al stijgt hierdoor de OZB (de belasting op huisbezit)

Mee eens
De gemeente moet voldoende geld investeren om een goed ouderenbeleid te kunnen uitoefenen. De hoogte van de investeringen is afhankelijk van de hulpbehoefte en daarom ook niet alleen extra te verhalen op de OZB.

logo hoornsbelang small