Van een knip knapt de knoop niet op

Turbo rotonde Hoorn knipDe turbo- en naastgelegen rotonde worden aangepast. Deze rotondes zijn aan het einde van hun capaciteit gekomen en moeten wijken voor kruispunten met verkeerslichten. Maar het college wil meer en daar is Hoorns Belang tegen. Het kruispunt Dampten-Berkhouterweg krijgt een knip (afsluiting) met een doorgang voor bussen en calamiteitenverkeer. Wat de gevolgen van deze knip zijn is naar onze mening onvoldoende onderzocht en belicht.

De kruispunten Provinciale weg-Keern en Keern-Dampten is met grote regelmaat nu al heel erg druk. Wat gaat er gebeuren als deze kruispunten nog meer verkeer te verwerken krijgen? Wat gaat vrachtverkeer met bestemming het Dampten doen? Gaan zij via de Maelsonstraat waar een grote school is, via het Keern waar het al erg druk is?

Hoorns Belang is van mening dat eerst de rotondes moeten worden aangepakt en dat pas daarna, terwijl ondertussen ook de N23 klaar zal zijn, moet worden gekeken of deze knip dan nodig, wenselijk en vooral veilig is.

Kies voor het beste voor Hoorn, stem ÉénHoorn, Renata Gravendijk #8

Folder renata website HBÉénHoorn is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. Deze partij is een fusie partij van 3 partijen: HOP, VOCH en recentelijk hebben wij, Hoorns Belang, ons er ook bij aangesloten. ÉénHoorn heeft 4 raadszetels in de gemeenteraad van 2018-2022.
Door het samengaan van deze partijen hebben we geprobeerd wat te doen aan de versnippering in de Hoornse politiek. Vanuit deze verbindende kracht wil Renata Gravendijk, voormalig raads-en commissielid van Hoorns Belang, zich graag namens u inzetten voor een beter Hoorn.  Laat het geluid van Hoorns Belang voortleven bij ÉénHoorn en stem 14, 15 of 16 maart op Renata Gravendijk. Zij is nummer 8 op de lijst van ÉénHoorn.
Dank u wel!

logo 1Hoorn gemeenteraadsverkiezingen