Van een knip knapt de knoop niet op

Turbo rotonde Hoorn knipDe turbo- en naastgelegen rotonde worden aangepast. Deze rotondes zijn aan het einde van hun capaciteit gekomen en moeten wijken voor kruispunten met verkeerslichten. Maar het college wil meer en daar is Hoorns Belang tegen. Het kruispunt Dampten-Berkhouterweg krijgt een knip (afsluiting) met een doorgang voor bussen en calamiteitenverkeer. Wat de gevolgen van deze knip zijn is naar onze mening onvoldoende onderzocht en belicht.

De kruispunten Provinciale weg-Keern en Keern-Dampten is met grote regelmaat nu al heel erg druk. Wat gaat er gebeuren als deze kruispunten nog meer verkeer te verwerken krijgen? Wat gaat vrachtverkeer met bestemming het Dampten doen? Gaan zij via de Maelsonstraat waar een grote school is, via het Keern waar het al erg druk is?

Hoorns Belang is van mening dat eerst de rotondes moeten worden aangepakt en dat pas daarna, terwijl ondertussen ook de N23 klaar zal zijn, moet worden gekeken of deze knip dan nodig, wenselijk en vooral veilig is.

Kies voor Hoorn, stem Hoorns Belang

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. In de raadsperiode 2014-2018 heeft Hoorns Belang 2 raadszetels in de gemeenteraad.
Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

Onze uitgangspunten:

Wij baseren ons  op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alles wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend. Klik hier voor onze uitgangspunten.

logo hoornsbelang small