Stoppen met de oranje afvalcontainers, ook in Hoorn?

oranje afval container weg in gemeente HoornEind december stopt de gemeente Edam-Volendam met het apart inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal. Als reden geeft de gemeente aan dat zij gebruik gaan maken van een nascheidingsinstallatie. Deze installatie scheidt alle plastic, metaal en drankenkartons van het restafval, zodat hiervan weer grondstoffen voor nieuwe producten gemaakt kunnen worden. Plastic verpakkingsmateriaal mag dus weer bij het restafval. Dat kan in de gemeente Hoorn toch ook?

Hoorns Belang heeft zich altijd al verzet tegen de vele afvalcontainers die Hoorn hanteert voor het scheiden van afval. Al die afvalcontainers ontsieren het straatbeeld natuurlijk, maar de belangrijkste ergenis van velen: de afhaal frequentie per afvalbak werd verminderd met alle overlast zoals nare luchtjes en ongedierte als gevolg.

Natuurlijk is afval scheiden belangrijk en goed voor het milieu en daar staat Hoorns Belang 100% achter, maar het kan ook anders wat nu blijkt uit de berichten die ons bereiken vanuit Edam-Volendam. Hoorns Belang stelt daarom artikel 36 vragen aan het college waarvan de inhoud niets meer aan het toeval overlaat.

Onze artikel 36 vragen kunt u hier lezen: klik hier

Kies voor Hoorn, stem Hoorns Belang

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. In de raadsperiode 2014-2018 heeft Hoorns Belang 2 raadszetels in de gemeenteraad.
Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

Onze uitgangspunten:

Wij baseren ons  op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alles wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend. Klik hier voor onze uitgangspunten.

logo hoornsbelang small