Stoppen met de oranje afvalcontainers, ook in Hoorn?

oranje afval container weg in gemeente HoornEind december stopt de gemeente Edam-Volendam met het apart inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal. Als reden geeft de gemeente aan dat zij gebruik gaan maken van een nascheidingsinstallatie. Deze installatie scheidt alle plastic, metaal en drankenkartons van het restafval, zodat hiervan weer grondstoffen voor nieuwe producten gemaakt kunnen worden. Plastic verpakkingsmateriaal mag dus weer bij het restafval. Dat kan in de gemeente Hoorn toch ook?

Hoorns Belang heeft zich altijd al verzet tegen de vele afvalcontainers die Hoorn hanteert voor het scheiden van afval. Al die afvalcontainers ontsieren het straatbeeld natuurlijk, maar de belangrijkste ergenis van velen: de afhaal frequentie per afvalbak werd verminderd met alle overlast zoals nare luchtjes en ongedierte als gevolg.

Natuurlijk is afval scheiden belangrijk en goed voor het milieu en daar staat Hoorns Belang 100% achter, maar het kan ook anders wat nu blijkt uit de berichten die ons bereiken vanuit Edam-Volendam. Hoorns Belang stelt daarom artikel 36 vragen aan het college waarvan de inhoud niets meer aan het toeval overlaat.

Onze artikel 36 vragen kunt u hier lezen: klik hier

Kies voor het beste voor Hoorn, stem ÉénHoorn, Renata Gravendijk #8

Folder renata website HBÉénHoorn is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. Deze partij is een fusie partij van 3 partijen: HOP, VOCH en recentelijk hebben wij, Hoorns Belang, ons er ook bij aangesloten. ÉénHoorn heeft 4 raadszetels in de gemeenteraad van 2018-2022.
Door het samengaan van deze partijen hebben we geprobeerd wat te doen aan de versnippering in de Hoornse politiek. Vanuit deze verbindende kracht wil Renata Gravendijk, voormalig raads-en commissielid van Hoorns Belang, zich graag namens u inzetten voor een beter Hoorn.  Laat het geluid van Hoorns Belang voortleven bij ÉénHoorn en stem 14, 15 of 16 maart op Renata Gravendijk. Zij is nummer 8 op de lijst van ÉénHoorn.
Dank u wel!

logo 1Hoorn gemeenteraadsverkiezingen