Lid worden

Vindt u de volgende uitgangspunten belangrijk? Wij ook! Word daarom lid van onze partij.

  1. De gemeente luistert echt en oprecht naar haar inwoners (burgers, bedrijven en instellingen). De inwoner staat centraal.
  2. Regels en beperkingen worden alleen opgelegd als dat in het algemene belang niet anders kan.
  3. Overbodige en verstikkende regelgeving wordt afgeschaft.
  4. De gemeente voert een sociaal beleid. De zorgplicht voor de zwakkeren in de samenleving wordt serieus ingevuld, ook in tijden van bezuiniging.
  5. De gemeente voert een financieel gezond beleid.
  6. Bedrijven krijgen zo veel mogelijk ruimte om te ondernemen. De houding van de gemeente is daarbij actief ondersteunend.

Hoorns Belang is een van de oudste lokale Hoornse politieke partijen. Wij zetten ons in voor de Hoornse bewoners en bedrijven en doen dat op een eerlijke, open, transparante en voor iedereen te begrijpen manier. Duidelijk, geen geheimen en geen achterkamer politiek.

Door lid te worden van onze partij steunt u ons en draagt u financieel bij aan onze partij en de aankomende verkiezingen. Uiteraard behoort doneren ook tot de mogelijkheden.

Wilt u meer weten? Of wilt u een lidmaatschap formulier toegezonden krijgen? Neem dan contact met ons op:

Bestuur Hoorns Belang,

John. Raedeckerhof 210, 1628 ZE Hoorn
tel.: 06 291 87 020
Bank rekening nr: NL07RABO0132418509
Of Klik hier voor ons contact formulier.

logo hoornsbelang small