Poort van Hoorn, eindelijk toch van start?

Poort van Hoorn eindelijk toch van startNa jarenlange voorbereiding en een ontelbaar aantal politieke debatten heeft de raadscommissie afgelopen dinsdag en donderdag eens een echt debat gevoerd over concrete plannen. En na al die jaren lijkt het er op dat er nu wel een meerderheid is voor een aantal hoognodige, ingrijpende maatregelen. Kunnen we nu toch nog beginnen met die hoognodige kwaliteitsimpuls?

Stationsgebied

De plannen zijn ambitieus, al mag het college op enkele onderdelen nog wel wat ambitieuzer zijn. Waar Hoorns Belang heel blij mee is, en waar wij al jaren voor pleiten is de verplaatsing van het busstation naar de andere kant van het spoor, het Transferium. Daarmee zorgen we dat het een stuk minder druk wordt op de spoorwegovergang. Maar misschien nog wel belangrijker is dat we daarmee de kans krijgen het gebied rondom de Veemarkt / Noorderveemarkt weer echt aantrekkelijk te maken. Als het dan ook nog lukt de voetgangersbrug fors te verbeteren, vooral voor mensen die wat minder ter been zijn, dan biedt dit alleen nog maar voordelen.

Parkeren

Door een aantal verbeteringen in het stationsgebied en andere ontwikkelingen op het Pelmolenpad zullen veel parkeerplaatsen verloren gaan. Dit wordt gecompenseerd door een parkeergarage op het huidige Transferium. Het is teleurstellend dat het college, onder leiding van GroenLinks-wethouder Bashara hier met een halve oplossing komt. Uit berekeningen die het college zelf heeft laten uitvoeren blijkt dat voor bezoekers van de binnenstad en trein-forenzen in totaal 1250 parkeerplaatsen nodig zullen zijn. Maar het college wil met de parkeergarage niet verder gaan dan 900 plekken. Hoorns Belang is met een groot aantal andere partijen van mening dat we het in één keer goed moeten doen; een halve oplossing is geen oplossing. Met een aantal partijen zullen wij een amendement (wijzigingsvoorstel) indienen voor de komende raadsvergadering.

Financiën

Het zal duidelijk zijn dat voor al deze investeringen in de kwaliteit van onze stad een fors bedrag nodig is. Maar soms ontkom je er niet aan, ook de komende generaties gunnen we immers een mooie en goed onderhouden woonplaats. Maar Hoorns Belang wil daarbij wel realistisch zijn. Hoorns Belang is van mening dat het college een veel te rooskleurig beeld schetst van de benodigde inversteringen. De fractie van D66 liet een vergelijkbaar geluid horen. Desondanks is Hoorns Belang van mening dat we het wel moeten doen, maar wij calculeren nu alvast in dat er de komende jaren nog een flink bedrag bij moet. Gelukkig kan onze gemeente zich dat veroorloven.

Kies voor Hoorn, stem Hoorns Belang

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. In de raadsperiode 2014-2018 heeft Hoorns Belang 2 raadszetels in de gemeenteraad.
Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

Onze uitgangspunten:

Wij baseren ons  op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alles wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend. Klik hier voor onze uitgangspunten.

logo hoornsbelang small