Overname beheer nw kant Oostereiland door SVE in de wacht

beheer SVE oostereiland uitgesteldop 7 november was het tweede gedeelte van de gemeenteraadsvergadering die over de begroting 2018 ging. Iedere fractievoorzitter kreeg gelegenheid om te reageren op de ingediende amendementen en moties. Na wat debatteren en reacties van de wethouders en burgermeester werd de begroting gemanendeerd unaniem aangenomen.

Hoorns Belang had samen met Hoorn Lokaal een amendement ingediend die ging over het beheer van de ligplaatsen voor historische schepen aan de Noord-west kant van het Oostereiland. Stichting Varend Erfgoed (SVE) wil graag de gehele noord-west kant in beheer hebben om zo een lange historische lint te realiseren. Zo stond dat ook vermeld in de begroting van 2018. Het college voerde volgens hun zegge een motie van 2013 uit, die ingetrokken was omdat de toenmalige wethouder toegezegd had te werken aan een historische lint.

Echter als gevolg van dit voornemen was er nogal onrust ontstaan:

  • Hoe zit het met de bestaande bindende afspraken tussen de gemeente en de huidige ligplaatshouders?
  • Hoe zit het met de noordkant van het Oostereiland die nu wordt beheerd door vereniging Oostereiland? 
  • De Halve Maen huurt nu een groot deel van het terrein van SVE en draagt dus een groot deel bij aan de inkomsten van SVE. De toekomst van de Halve Maen is erg onzeker. Stel dat de Halve maen terug moet naar Amerika en SVE dus een aanzienlijk deel van hun inkomsten moet missen met misschien als gevolg dat ze in de financiele problemen komt, wat zijn dan de gevolgen voor de ligplaatshouders indien het beheer gedaan wordt door SVE?
  • En waarom moet Stichting Varend Erfgoed dit gedeelte van het Oostereiland in beheer krijgen?  Er is toch al sprake van een historische lint? Het doel is dus al bereikt en het beheer door de gemeente wordt tot ieders tevredenheid tot nu toe uitgevoerd.

Te veel vragen, te veel onzekerheden en dus grote zorgen.

Vooralsnog konden wij voor geen enkele partij een win win situatie ontdekken. Daarnaast zijn wij van mening dat bij zulke ingrepen met zo'n grote impact op de betrokken partijen, beslissingen zoals deze via de gemeenteraad zou moeten gaan zodat zij hun taak kunnen vervullen: controlerende functie en opkomen voor het algemeen belang.
Let wel: wij zijn niet tegen overname van het beheer door SVE. Maar er moet wel sprake van zijn dat alle betrokkenen er voordeel bij hebben. Ook moet het juridisch tip top in orde zijn en mogen zeker geen mensen hierdoor in de problemen komen. Daarnaast dragen wij SVE natuurlijk een warm hart toe! Zij doen heel veel goed werk voor onze varende monumenten.

Daarom heeft Hoorns Belang in samenwerking met Hoorn Lokaal een amendement ingediend om de passage in de begroting te schrappen met tevens het verzoek de gemeenteraad in positie te brengen. Met andere woorden: college kom met een ordentelijk raadsvoorstel. Dit amendement is met grote meerderheid aangenomen waaruit blijkt dat de meeste andere fracties onze zorgen deelden.

 

Kies voor Hoorn, stem Hoorns Belang

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. In de raadsperiode 2014-2018 heeft Hoorns Belang 2 raadszetels in de gemeenteraad.
Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

Onze uitgangspunten:

Wij baseren ons  op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alles wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend. Klik hier voor onze uitgangspunten.

logo hoornsbelang small