Oproep aan burgemeester Jan Nieuwenburg

Hoorns Belang goede zorg onderwijs veiligheidIn Den Haag zijn nogal wat bezuinigingen doorgevoerd. Denk hierbij aan de zorg, onderwijs en onze veiligheid (politie). Landelijk gingen deze zaken al niet goed met meer budget. Van de gemeentes wordt door den Haag verlangt dat zij het beter doen met minder budget als gevolg van bezuinigingen. Dat is eigenlijk een onmogelijke opgave hoe graag de gemeenten ook hun best doen.

Naar aanleiding van een noodkreet van de Nederlandse Politievakbond en n.a.v. de motivatie van de burgemeester van Purmerend, de heer Don Bijl, om zijn lidmaatschap van de VVD op te zeggen, vonden wij dat we iets moesten doen. Het kan zo niet langer.

Omdat wij denken dat burgemeesters invloed hebben in Den Haag, hebben wij een oproep gedaan aan onze burgemeester Jan Nieuwenburg.
Download hier onze brief als pdf: klik hier of lees hieronder verder waarvan de inhoud vanzelfsprekend is:


Burgemeester van Hoorn,
De heer Jan Nieuwenburg
Cc: de gemeenteraad, griffie
Cc: Burgemeester Purmerend, de heer Don Bijl

Hoorn, 6 januari 2019

Geacht heer Nieuwenburg

Betreft: oproep aan u als burgemeester en alle andere burgemeesters

Allereerst wensen wij u namens het gehele team van Hoorns Belang een gelukkig, voorspoedig en vooral een veilig nieuwjaar!

Onlangs is bekend geworden dat de burgemeester van Purmerend de heer Don Bijl zijn lidmaatschap van de VVD heeft opgezegd. Daar willen wij het niet met u over hebben daar dit een geheel eigen keuze is. Echter wij willen het wel hebben over zijn motivaties.

Wij nodigen u uit zijn interview met RTV Purmerend te bekijken welke u hier kunt vinden:

Klik hier

In dit interview benoemd hij diverse actuele zaken die zorgelijk zijn. Zorgelijk voor zijn gemeente, maar dit is natuurlijk zorgelijk voor alle gemeenten en een landelijk lokaal probleem geworden.

Hieronder benoemen wij de belangrijkste zaken uit zijn interview

Decentralisaties:

Zorg, Jeugdzorg, WMO. Hij zegt letterlijk: het rijk deed het voorheen ook niet goed met veel meer geld. Nu moeten de gemeentes het beter doen met minder geld. We slagen een heel eind maar we redden het niet goed genoeg als gevolg van bezuinigingen en dus gebrek aan budget.

Landelijke politie: we moeten voldoende politiemensen en geld hebben. We hebben niet voldoende gereedschap om het goed te kunnen doen terwijl we het wel goed zouden kunnen doen. We zien dat politiemensen terugtrekken uit de wijken. Onze wijkagenten moeten juist voldoende tijd hebben om in de wijk aanwezig te zijn, mensen te leren kennen, om te weten welke probleem gezinnen er zijn. De druk op de politie wordt vanuit het landelijk perspectief zo groot, dat dit onmogelijk wordt.

Onze rechtspraak

Zaken worden opgepakt die geen gevolg krijgen bij justitie omdat het justitieel apparaat verstopt zit, omdat de rechtspraak niet goed functioneert. De financiering van de rechtspraak klopt niet. Te weinig tijd en geld is beschikbaar om goed recht te kunnen spreken.

Algemeen:

Dat zijn allemaal landelijke dingen waar wij als gemeente niets aan kunnen doen, maar waarvan wij wel de gevolgen hebben. Dat is de bijl en de wortel van de democratie. De democratie is gebaat bij goede rechtspraak. Politie idem dito. Landelijk heeft prioriteit, niet meer het lokale.

Deze burgemeester benoemd exact de problemen waar gemeenten mee worstelen. Al deze problemen hebben ook nog eens tot gevolg dat we een “ik” maatschappij krijgen. Het wordt steeds moeilijker zoals de burgemeester zegt, om bruggen te bouwen, elkaar een hand te geven, compromissen te sluiten.

“In een samenleving leef je samen.”

Ook vanuit de organisaties zelf komen deze geluiden . In het NHD van 3 januari (zie bijlage) lezen we een noodkreet van de De Nederlandse Politie Vakbond: de maat is vol. Woede en moedeloosheid bij hulpverleners over toenemend geweld.

Premier Rutte tijdens zijn toespraak op de Nationale Hulpverleners dag in Hoorn: “een achterlijke idioot die een hulpverlener bedreigt.” “Strengere straffen” was zijn boodschap.

Maar hoe kan dat als de rechtelijke macht en de politie niet kunnen doen wat ze zouden willen doen als gevolg van al die bezuinigingen? Zij werken noodgedwongen met een prioriteiten lijst. Dit weten wij n.a.v. een werkbezoek aan de politie. Heeft een aangifte lagere prioriteit? Dan moet men achteraan aansluiten en is de kans groot dat deze verdwijnt onderin in de bekende la. Geen wonder dat burgers geen vertrouwen meer hebben en minder aangiftes doen. “Er wordt toch niets mee gedaan”

Dan is onderwijs nog niet eens benoemd. De kranten hebben er vol mee gestaan: hoge werkdruk, te lage beloning, te kort personeel, te weinig budget. Onderwijs aan onze kinderen is heel belangrijk. Zij zijn tenslotte de volwassenen van de toekomst. Juist via het onderwijs kunnen we zoveel bereiken, maar dan moeten er wel voldoende middelen en budget zijn.

Hoorns Belang snapt dat de burger steeds minder vertrouwen heeft in onze democratie, onze rechtstaat en de politiek. Wij snappen waarom er steeds meer verzet is. Wij snappen waarom onze maatschappij steeds meer een “ik” maatschappij wordt. Wij snappen ook waarom de verschillen tussen arm en rijk steeds groter worden. Het gaat niet goed.

In Den Haag snappen zij dit niet.

Oproep aan u als onze burgemeester, aan alle burgemeesters:

Wij roepen u op als burgemeester van de gemeente Hoorn u te verenigingen met andere burgemeesters in Nederland om gezamenlijk een duidelijk signaal af te geven naar Den Haag toe:

Het kan zo niet langer. Stop met bezuinigingen, stop met het leggen van een bijl aan de wortels van onze samenleving en onze democratie: zorg, veiligheid en onderwijs. Investeer juist!

U als burgemeesters hebben invloed en worden gehoord in den Haag. Anders dan de burgers. Hoorns Belang hoopt van harte dat u uw invloed en die van de andere burgemeesters wilt aanwenden namens de bezorgde inwoners van uw gemeente, de inwoners van alle gemeenten, onze samenleving.

Wij hopen dat u gevolg geeft aan deze oproep en hopen natuurlijk dat u dat kunt doen met volledige steun van de gemeenteraad. Samen staan we sterk, samen kunnen we een vuist maken met als doel:

Een (h)echte samenleving: respect, goede zorg, goed onderwijs en veiligheid!

Daar hebben onze burgers recht op!

Graag horen wij van u hoe u hierin staat, of u bereid bent gevolg te geven aan onze oproep. Mocht u hiermee al bezig zijn, dan horen wij graag van u de stand van zaken.

In afwachting van uw antwoord,

met vriendelijke groet
Renata Gravendijk
Hoorns Belang
Politieke partij van Hoorn, Blokker en Zwaag

Bijlage: bijbehorende krantenartikel NHD 03-01-2019:

geweld tegen hulpverleners Hoorns Belang

Kies voor het beste voor Hoorn, stem ÉénHoorn, Renata Gravendijk #8

Folder renata website HBÉénHoorn is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. Deze partij is een fusie partij van 3 partijen: HOP, VOCH en recentelijk hebben wij, Hoorns Belang, ons er ook bij aangesloten. ÉénHoorn heeft 4 raadszetels in de gemeenteraad van 2018-2022.
Door het samengaan van deze partijen hebben we geprobeerd wat te doen aan de versnippering in de Hoornse politiek. Vanuit deze verbindende kracht wil Renata Gravendijk, voormalig raads-en commissielid van Hoorns Belang, zich graag namens u inzetten voor een beter Hoorn.  Laat het geluid van Hoorns Belang voortleven bij ÉénHoorn en stem 14, 15 of 16 maart op Renata Gravendijk. Zij is nummer 8 op de lijst van ÉénHoorn.
Dank u wel!

logo 1Hoorn gemeenteraadsverkiezingen