Ontwikkeling ’t Zevenhuis is onverantwoord

zevenhuis-small

Met Bedrijventerrein ’t Zevenhuis gaat de gemeente Hoorn een onnodig en onverantwoord financieel risico aan. Met de opkomende vergrijzing en huidige leegstand, is een nieuw bedrijventerrein overbodig. Hoorns Belang stemde dan ook tegen tijdens de stemming in de raad. 


Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 12 maart stemde de raad in met de samenwerking tussen de gemeente Hoorn, Scholtens Projecten B.V. en Steenveste B.V. Samen willen ze Bedrijventerrein ’t Zevenhuis ontwikkelen, dat op de huidige groenstrook tussen de Westfrisiaweg (N302) en Zwaagdijk moet komen. Hoorns Belang ziet voornamelijk risico’s in het project. In het verleden verdienden gemeenten veel geld met de uitgifte van bedrijventerreinen. Uiteindelijk zijn veel meer terreinen ontwikkeld dan nodig was. Door de vergrijzing krimpt de beroepsbevolking, waardoor de vraag naar bedrijventerreinen alleen maar zal afnemen. Het gevolg is dat Nederland een blijvend overschot aan terreinen heeft, wat door de crisis alleen nog maar versterkt wordt. Buitengewoon hoogleraar Cor Molenaar noemt de grondposities van gemeenten zelfs ‘de volgende economische zeepbel’. Hij spreekt in een interview over een ‘enorme naïviteit’ bij gemeenten.

Niet relevant
Fractievoorzitter Symen van der Meer: ‘Wij vinden dat Hoorn met ’t Zevenhuis teveel belastinggeld investeert in een terrein dat de regio niet nodig heeft. Bovendien gaat het ten koste van het open groene landschap, waar we juist zo zuinig op moeten zijn. Bij een krimpende beroepsbevolking is het argument dat Hoorn geen nieuwe bedrijventerreinen heeft om uit te geven, niet relevant. Hoorns Belang vindt dat de behoefte aan terreinen op schaal van de regio moeten worden beoordeeld. En regionaal is er nu al een groot overschot. Daarom komen we tot de slotsom dat we met de huidige terreinen prima uit de voeten kunnen.’

Kies voor Hoorn, stem Hoorns Belang

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. In de raadsperiode 2014-2018 heeft Hoorns Belang 2 raadszetels in de gemeenteraad.
Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

Onze uitgangspunten:

Wij baseren ons  op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alles wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend. Klik hier voor onze uitgangspunten.

logo hoornsbelang small