Ontwikkeling ’t Zevenhuis is onverantwoord

zevenhuis-small

Met Bedrijventerrein ’t Zevenhuis gaat de gemeente Hoorn een onnodig en onverantwoord financieel risico aan. Met de opkomende vergrijzing en huidige leegstand, is een nieuw bedrijventerrein overbodig. Hoorns Belang stemde dan ook tegen tijdens de stemming in de raad. 


Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 12 maart stemde de raad in met de samenwerking tussen de gemeente Hoorn, Scholtens Projecten B.V. en Steenveste B.V. Samen willen ze Bedrijventerrein ’t Zevenhuis ontwikkelen, dat op de huidige groenstrook tussen de Westfrisiaweg (N302) en Zwaagdijk moet komen. Hoorns Belang ziet voornamelijk risico’s in het project. In het verleden verdienden gemeenten veel geld met de uitgifte van bedrijventerreinen. Uiteindelijk zijn veel meer terreinen ontwikkeld dan nodig was. Door de vergrijzing krimpt de beroepsbevolking, waardoor de vraag naar bedrijventerreinen alleen maar zal afnemen. Het gevolg is dat Nederland een blijvend overschot aan terreinen heeft, wat door de crisis alleen nog maar versterkt wordt. Buitengewoon hoogleraar Cor Molenaar noemt de grondposities van gemeenten zelfs ‘de volgende economische zeepbel’. Hij spreekt in een interview over een ‘enorme naïviteit’ bij gemeenten.

Niet relevant
Fractievoorzitter Symen van der Meer: ‘Wij vinden dat Hoorn met ’t Zevenhuis teveel belastinggeld investeert in een terrein dat de regio niet nodig heeft. Bovendien gaat het ten koste van het open groene landschap, waar we juist zo zuinig op moeten zijn. Bij een krimpende beroepsbevolking is het argument dat Hoorn geen nieuwe bedrijventerreinen heeft om uit te geven, niet relevant. Hoorns Belang vindt dat de behoefte aan terreinen op schaal van de regio moeten worden beoordeeld. En regionaal is er nu al een groot overschot. Daarom komen we tot de slotsom dat we met de huidige terreinen prima uit de voeten kunnen.’

Kies voor het beste voor Hoorn, stem ÉénHoorn, Renata Gravendijk #8

Folder renata website HBÉénHoorn is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. Deze partij is een fusie partij van 3 partijen: HOP, VOCH en recentelijk hebben wij, Hoorns Belang, ons er ook bij aangesloten. ÉénHoorn heeft 4 raadszetels in de gemeenteraad van 2018-2022.
Door het samengaan van deze partijen hebben we geprobeerd wat te doen aan de versnippering in de Hoornse politiek. Vanuit deze verbindende kracht wil Renata Gravendijk, voormalig raads-en commissielid van Hoorns Belang, zich graag namens u inzetten voor een beter Hoorn.  Laat het geluid van Hoorns Belang voortleven bij ÉénHoorn en stem 14, 15 of 16 maart op Renata Gravendijk. Zij is nummer 8 op de lijst van ÉénHoorn.
Dank u wel!

logo 1Hoorn gemeenteraadsverkiezingen