Onderwijs & Jeugd

Jeugd

Hoorn heeft veel kwalitatief hoogwaarde recreatievoorzieningen waarbij het accent ligt op ‘natuurlijk’ spelen. Deze speelplekken zijn meestal geschikt voor kinderen tot 10 jaar. De opvolgende leeftijdsgroep krijgt steeds meer interesse in interactieve en multimediale activiteiten. Om deze groep tieners voor verveling te behoeden vormt het organiseren van activiteiten en ontmoetingsplekken een aandachtspunt binnen Hoorns Belang.

Onderwijs

Het jeugdbeleid omvat veel beleidsterreinen, waaronder jeugd, vrije tijd, sport en educatie. De jeugd is onze toekomst en daarom is het van belang dat zij goed onderwijs en voldoende ontwikkelkansen krijgen in een veilige leeromgeving. Leerlingen bewust maken van de gevaren van drugs vormt een onderdeel van het creëren van een veilige omgeving. De gemeente kan hierin een meer faciliterende rol spelen.
Hoorns Belang vindt een gevariëerd eetpatroon belangrijk maar ziet hierin geen directe opvoedkundige rol voor de gemeente. Scholen zijn zelf verantwoordelijke voor hun kantinebeleid. Van hen mag dan ook verwacht worden dat ze voorzien in een gezond assortiment.

Schoolzwemmen

Nog maar 1 op de drie scholen in Nederland doet aan schoolzwemmen. Hierdoor zijn de afgelopen periode meer ongelukken in zwemwater gebeurd. Hoorns Belang is van mening dat alle kinderen de mogelijkheid moeten krijgen om te leren zwemmen. Een oplossing hiervoor is om het schoolzwemmen weer op de basisscholen in de gemeente Hoorn weer in te voeren.

Stellingen kieskompas:

Klik op de titels hieronder waarna het onderwerp automatisch uitklapt met nadere uitleg.

+ De gemeente moet meebetalen aan ontmoetingsplekken voor jongeren

Helemaal mee eens
Buitenspelen en met leeftijdsgenoten omgaan is belangrijk en goed voor de motoriek en bevordert een betere socialisatie. Speelplekken moeten toegankelijk, voldoende uitdagend en veilig zijn. Jongeren krijgen steeds meer interesses in het ontwikkelen op multimediaal gebied en gamen. Hier zou meer aandacht aan besteed moeten worden om verveling door tieners tegen te gaan.

+ De gemeente moet geld uittrekken om te controleren op drugsbezit in scholen

Helemaal mee eens
Goed onderwijs valt of staat met een veilige leeromgeving. Aanwezigheid van drugs draagt hier zeker niet aan bij. Een rol van de gemeente hierin is het beter informeren van scholieren over het gevaar van drugs, en dat het in bezit hebben hiervan strafbaar is. Op en rond scholen zouden steekproeven gehouden kunnen worden.

+ De gemeente moet meebetalen aan gezond eten op middelbare scholen

Helemaal niet mee eens
De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor hun kantinebeleid. Van een school mag verwacht worden dat deze ook in gezonde voeding voorziet in de kantine. De gemeente heeft hierin geen opvoedkundige en/of sturende taak. Daar komt nog bij dat in de omgeving van scholen vaak een verkooppunt is waar scholieren op pauzemomenten eten naar eigen keuze kopen.

 

+ Schoolzwemmen moet verplicht worden op alle basisscholen, ook als de gemeente daar financieel aan moet bijdragen

Helemaal mee eens
Sinds het schoolzwemmen niet meer verplicht is, gebeuren er veel meer ongelukken in zwemwater. Nog maar een op de drie scholen in Nederland doet aan schoolzwemmen. En dat is veel te weinig vindt Hoorns Belang. Door het schoolzwemmen weer verplicht te stellen en/of in ieder geval te faciliteren, krijgen alle kinderen de mogelijkheid om te leren zwemmen. De gemeente zou zwemmen weer als onderdeel van lichamelijke oefeningen op de basisscholen in Hoorn in moeten voeren.

 

logo hoornsbelang small