Nog steeds geen uitvoering motie herinrichting Kerkplein

Op 23 mei jl is tijdens de raadsvergadering met grote meerderheid een motie aangenomen waarin wordt verzocht een belangrijk deel van de verdwenen parkeerplaatsen op het Kerkplein terug te plaatsen en samen met de ondernemers en omwonenden naar een oplossing voor de herinrichting te zoeken en doelen vast te stellen. Helaas moeten we constateren dat niets van dat alles tot nu toe door het college gedaan is. Gezien het dringende karakter van deze motie hebben de oorspronkelijke indieners van deze motie: Hoorns Belang, Fractie Tonnaer, HSP en VVD, een ultimatum gesteld om dit alsnog te doen. Hieronder de brief:

Aan college van B&W Hoorn Hoorn,
1 juni 2017
Betreft: uitvoeren van motie

Geacht College,

Tijdens de raadsvergadering van 23 mei jl. heeft de gemeenteraad de motie aangenomen waarin wordt verzocht een belangrijk deel van de verdwenen parkeerplaatsen op het Kerkplein terug te plaatsen en samen met de ondernemers en omwonenden naar een oplossing voor de herinrichting te zoeken en doelen vast te stellen.

Na ruim een week moeten we helaas vaststellen dat door u met de bewoners en de ondernemers van het Kerkplein e.o. geen nieuw contact gelegd heeft en de verdwenen parkeerplaatsen nog niet terug geplaatst zijn.

Wij gunnen u tot en met woensdag 7 juni a.s. de tijd de parkeerplaatsen te herstellen door de bloem/bomenbakken en zitbanken te verwijderen. Onze fracties hebben er alle vertrouwen in dat u voldoende bestuurlijke daadkracht heeft door binnen veertien dagen na het aannemen van de motie een en ander uit te voeren.

Vriendelijke groet,

Marjon van der Ven (VVD) , Roger Tonnaer (Fractie Tonnaer), Alex van der Kleij (Hoorns Belang) en Nico Oudheusden (HSP)

(eerste indieners motie)

Kies voor Hoorn, stem Hoorns Belang

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. In de raadsperiode 2014-2018 heeft Hoorns Belang 2 raadszetels in de gemeenteraad.
Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

Onze uitgangspunten:

Wij baseren ons  op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alles wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend. Klik hier voor onze uitgangspunten.

logo hoornsbelang small