Nieuw bestuur voor Hoorns Belang - persbericht

Hoorns Belang nieuw bestuurDe leden van Hoorns Belang hebben een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe bestuur bestaat uit Renata Gravendijk (voorzitter) en Kor de Vries. De oudste lokale partij van Hoorn maakt daarmee een nieuwe start. Het oude bestuur heeft Gravendijk en De Vries voorgedragen. De ledenvergadering heeft deze voordracht unaniem overgenomen.

Hoorns Belang is al meer dan 20 jaar onafgebroken actief in de lokale politiek. Ook met de laatste verkiezingen heeft Hoorns Belang weer een zetel behaald, die door lijsttrekker Alex van der Kleij werd ingenomen. Onlangs is Alex van der Kleij overgestapt naar het CDA en heeft zijn zetel meegenomen. Hierdoor heeft Hoorns Belang geen vertegenwoordiging meer in de Hoornse raad.
In de algemene ledenvergadering van 11 december jl. is besloten om de partij voort te zetten en met een nieuw elan toe te werken naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Renata Gravendijk en Kor de Vries zijn al jaren actief en nauw betrokken bij Hoorns Belang. Renata was actief als commissie- en raadslid en Kor als commissielid. Beiden willen het gedachtegoed van Hoorns Belang voortzetten: Geen Haags gedoe, geen vastgeroeste partijdogma's maar focus op wat het beste is voor de gemeente en haar inwoners.

Renata Gravendijk: Hoorns Belang is de oudste lokale politieke partij van Hoorn. Uit respect voor het huidige team, de leden, alle mensen die zich in voorgaande jaren en vanaf de oprichting met de partij hebben bezig gehouden en niet te vergeten onze kiezers, zetten wij de partij vol passie voort. De voorbereiding voor de volgende verkiezingen zijn vandaag begonnen.

Kor de Vries: het zal een moeilijke opgave worden om als partij zonder zetel van je te laten horen. Maar niets is onmogelijk. Wij als nieuw bestuur gaan er in ieder geval wel voor en zien de toekomst positief en met vertrouwen tegemoet. Ik hoop dat er inwoners zijn die politieke interesse hebben en zich willen aansluiten bij ons. Voor meer informatie kun je een mail sturen naar bestuur@hoornsbelang.nl

Kies voor Hoorn, stem Hoorns Belang

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. In de raadsperiode 2014-2018 heeft Hoorns Belang 2 raadszetels in de gemeenteraad.
Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

Onze uitgangspunten:

Wij baseren ons  op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alles wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend. Klik hier voor onze uitgangspunten.

logo hoornsbelang small