Nieuw bestuur Hoorns belang

MarcelMarcel Rijk is de nieuwe bestuursvoorzitter van Hoorns Belang. De leden hebben hem op 29 juni jl unaniem gekozen. Samen met de keuze van Marcel Rijk als voorzitter is ook een nieuwe secretaris en penningmeester (Marlies Schoneveld) gekozen.

Met dit enthousiaste bestuur gaat Hoorns Belang vol vertrouwen de voorbereiding voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in.

Hoewel Rijk nog niet heel erg lang in Hoorn woont, is hij in de Hoornse binnenstad een bekende verschijning; hij was de eerste exploitant van Hoorn City Tours. Marcel Rijk: Ik wil mij heel graag inzetten voor onze mooie stad, voor zowel burgers als ondernemers.

Hoorns Belang is voor mij bij uitstek de partij waar op een verstandige manier met al die verschillende belangen wordt omgegaan. De eerste opdracht voor het nieuwe bestuur is om met de fractie te werken aan het nieuwe verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van maart 2014.

Kies voor Hoorn, stem Hoorns Belang

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. In de raadsperiode 2014-2018 heeft Hoorns Belang 2 raadszetels in de gemeenteraad.
Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

Onze uitgangspunten:

Wij baseren ons  op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alles wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend. Klik hier voor onze uitgangspunten.

logo hoornsbelang small