Niet alle stembureaus rolstoelvriendelijk

Hoorns Belang Stembureau niet rolstoelvriendelijkTijdens de afgelopen verkiezingen bleek dat sommige stembureaus niet goed toegankelijk waren voor minder valide mensen. Zo bleek dat bij de deurdrempel  van de Adoshal in de Kersenboogerd geen rolstoel oprij plaat geplaatst te zijn. Ook was 1 van de dubbele deuren dicht, waardoor de toegang te smal werd voor een rolstoel.

Ons is ter oren gekomen dat sommige stembureaus slecht toegankelijk waren voor mensen in een rolstoel. Wij zijn van mening dat alle stembureaus voor iedereen toegankelijk dienen te zijn zodat ook iedereen kan gaan stemmen. Dat was helaas niet het geval. Omdat de volgende verkiezingen (Europese) al weer in mei zijn, hebben wij contact gezocht met VOCH of zij hierover vragen aan het college wilden stellen.

Zij zagen uiteraard het belang hiervan in en hebben in de afgelopen raadsvergadering (26 maart 2019) ook namens ons mondeling hierover vragen gesteld aan onze burgemeester de heer Jan Nieuwenburg. Nieuwenburg was het roerend met ons eens en zegde toe dat voor de volgende verkiezingen alle stembureaus nagelopen zouden worden op rolstoelvriendelijkheid.

Wij danken VOCH voor het stellen van de vragen.

Kies voor het beste voor Hoorn, stem ÉénHoorn, Renata Gravendijk #8

Folder renata website HBÉénHoorn is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. Deze partij is een fusie partij van 3 partijen: HOP, VOCH en recentelijk hebben wij, Hoorns Belang, ons er ook bij aangesloten. ÉénHoorn heeft 4 raadszetels in de gemeenteraad van 2018-2022.
Door het samengaan van deze partijen hebben we geprobeerd wat te doen aan de versnippering in de Hoornse politiek. Vanuit deze verbindende kracht wil Renata Gravendijk, voormalig raads-en commissielid van Hoorns Belang, zich graag namens u inzetten voor een beter Hoorn.  Laat het geluid van Hoorns Belang voortleven bij ÉénHoorn en stem 14, 15 of 16 maart op Renata Gravendijk. Zij is nummer 8 op de lijst van ÉénHoorn.
Dank u wel!

logo 1Hoorn gemeenteraadsverkiezingen