Niet alle stembureaus rolstoelvriendelijk

Hoorns Belang Stembureau niet rolstoelvriendelijkTijdens de afgelopen verkiezingen bleek dat sommige stembureaus niet goed toegankelijk waren voor minder valide mensen. Zo bleek dat bij de deurdrempel  van de Adoshal in de Kersenboogerd geen rolstoel oprij plaat geplaatst te zijn. Ook was 1 van de dubbele deuren dicht, waardoor de toegang te smal werd voor een rolstoel.

Ons is ter oren gekomen dat sommige stembureaus slecht toegankelijk waren voor mensen in een rolstoel. Wij zijn van mening dat alle stembureaus voor iedereen toegankelijk dienen te zijn zodat ook iedereen kan gaan stemmen. Dat was helaas niet het geval. Omdat de volgende verkiezingen (Europese) al weer in mei zijn, hebben wij contact gezocht met VOCH of zij hierover vragen aan het college wilden stellen.

Zij zagen uiteraard het belang hiervan in en hebben in de afgelopen raadsvergadering (26 maart 2019) ook namens ons mondeling hierover vragen gesteld aan onze burgemeester de heer Jan Nieuwenburg. Nieuwenburg was het roerend met ons eens en zegde toe dat voor de volgende verkiezingen alle stembureaus nagelopen zouden worden op rolstoelvriendelijkheid.

Wij danken VOCH voor het stellen van de vragen.

Kies voor Hoorn, stem Hoorns Belang

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. In de raadsperiode 2014-2018 heeft Hoorns Belang 2 raadszetels in de gemeenteraad.
Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

Onze uitgangspunten:

Wij baseren ons  op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alles wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend. Klik hier voor onze uitgangspunten.

logo hoornsbelang small