Natuur & Milieu

Zorg voor natuur en milieu staat hoog in het vaandel van Hoorns Belang. Wij geven deze natuur en de wereld door aan onze kinderen en kleinkinderen en willen dat dit wel een leefbare wereld is en blijft. Een leefbare wereld vol biodiversiteit, gezonde lucht en water is een pré. Door nu te investeren in behoud of zelfs verbetering, zal op langere termijn een gezonder leefklimaat opleveren met lagere overheidskosten. In de lunchpauze een stukje door het groen wandelen zorgt voor een betere geest in een gezonder lichaam, met als resultaat een hogere productiviteit en een gezelliger mens aan tafel. Duurzaamheid is niet vanzelfsprekend. Soms zal de gemeente een voorbeeldfunctie moeten vervullen en zichzelf, bedrijven, instellingen en inwoners een zetje moeten geven om te investeren in duurzaamheid. Ook als dit voor de overheid niet altijd financieel rendabel is.
Investeren in duurzaamheid wil niet zeggen dat de gemeente de inwoners met allerlei regeltjes moet gaan opzadelen. Nee, geen verplicht groenquotum, geen autoverbod of nog een extra vuilcontainer. Constructief met elkaar in gesprek gaan en alle mogelijkheden om de omgeving duurzamer te maken benutten.

Samen met of liever nog aangestuurd door bewoners moeten we bijvoorbeeld het groenonderhoud aanpakken. Wie weet beter dan de bewoners van de straat waar behoefte aan is, waar onveilige plekken zijn en waar bespaard kan worden?

Stellingen kieskompas:

Klik op de titels hieronder waarna het onderwerp automatisch uitklapt met nadere uitleg.

+ De gemeente moet meer investeren in duurzaamheid, ook al gaan de belastingen daardoor omhoog

Niet mee eens
Investeren in duurzaamheid is eenvoudigweg een noodzaak om onze kinderen en hun kinderen een leefbare wereld te gunnen. Hiervoor zal moeten worden geïnvesteerd, in welke vorm dan ook.
Dit betreft een dubbele stelling: investeren in duurzaamheid ja, belastingverhoging nee.

+ De gemeente Hoorn moet meer geld uittrekken voor subsidies aan inwoners die hun woning duurzaam maken

Mee eens
Duurzaamheid doe je niet alleen, maar met elkaar. Als de gemeente inwoners kan stimuleren in te zetten op verduurzaming van hun woning moet dit gebeuren.
De financiële positie van minder draagkrachtigen wordt zo verbeterd.

+ De gemeente mag alleen nog gebruik maken van groene energie, ook als dat duurder is

Helemaal mee eens
Alle energie die door de gemeente wordt gebruikt moet uit duurzame bronnen worden opgewekt. Welke bron is minder relevant, de voorbeeldfunctie van de gemeente is wel essentieel. Als de kosten en/of de investeringen hoger of het rendement voor de gemeente lager zijn is dat een consequentie die geaccepteerd moet worden.

 

+ Alle tuinen in Hoorn moeten voor minstens 30% uit groen bestaan

Niet mee eens
Doorgeslagen overheidbemoeienis. De gemeente kan dit niet opleggen maar hier wel een voorbeeldfunctie in hebben.

+ De gemeente moet meer geld uitgeven aan groenonderhoud

Helemaal mee eens
Groenonderhoud zorgt voor een prettigere leefomgeving van mens en dier. De biodiversiteit kan hiermee worden geholpen. Hierbij is groenonderhoud niet het inwisselen van plantsoenen voor gras. Daar is niets en niemand, buiten de gemeentekas, mee geholpen. Investeren heeft hier als resultaat een betere (geestelijke) gezondheid.

+ Er moeten strengere regels komen voor het kappen van bomen

Niet mee eens
De huidige regels die hiervoor gelden zijn al streng genoeg.

logo hoornsbelang small