Kadernota 2017 betoog Hoorns Belang

kadernota 2017 Hoorn Hoorns BelangNieuwjaarsreceptie komt terug, stadsreiniging krijgt een hoger budget voor een schonere stad, minder gras en meer groene diversiteit en nog veel meer! De tijd van bezuinigingen is gelukkig voorbij en sinds een lange tijd kunnen we weer eens kijken welke in het verleden besloten bezuinigingen teruggedraaid kunnen worden. Hieronder het betoog van onze fractievoorzitter Alex van der Kleij namens Hoorns Belang:

Welkom alle kijkers en luisteraars die over zijn gebleven na 9 uur.
Dank aan de ambtenaren voor de hulp en ondersteuning, zij zijn gelukkig nog wel hier.
Waarschijnlijk omdat zij dat moeten.


Kadernota 2017

Een overpeinzing. Dit kan voor mij en voor sommigen van u de laatste kadernota zijn. Sommigen weten dat, sommigen hopen het en voor sommigen is het de wens dat dit niet de laatste is. We hebben allen ons uiterste best gedaan de afgelopen periode te doen waar we voor staan, de ene met meer succes dan de ander. Wij kijken niet terug naar een vloedgolf van beloftes, nee wij kijken terug op pragmatische aanpak van zaken die voor ons liggen en toetsen dit aan onze principes. Dat noemen wij succes en soms zelfs verbinding. We hebben gezien dat de wereld in de afgelopen 3 jaar is veranderd, er zijn afschuwelijke dingen gebeurd, maar er is ook veel goeds ontstaan. De economie trekt aan met alle gevolgen van dien, een gevolg is dat we de mogelijkheid hebben om gedane bezuinigingen terug te draaien. Dit terugdraaien is geen zwabberend beleid, nee dit is durven uitkomen voor aanpassing aan externe veranderingen. Ik heb dit ooit beschreven als het Politiek Immobiliteit Syndroom, bedenk zelf de afkorting maar. Dit syndroom geldt overigens niet alleen voor externe invloeden, durf ook gewoon te zeggen dat je iets verkeerd hebt gezien.

We hebben bijvoorbeeld heel veel moeten bezuinigen op wat leuke dingen werden genoemd. Dit waren geen leuke dingen maar keuzes die afgedwongen werden om primaire zaken zoals sociale zorg te bekostigen. Een goede zaak, daar hoort u ons niet over, maar nu het beter gaat moeten we ook durven de andere zaken te heroverwegen. Een van die zaken is, u raad het allen al, is de nieuwjaarsreceptie. Wij pleiten ervoor dat deze op een of andere manier in ere wordt hersteld. Waarom? Dat is de kans om voor verbinding te zorgen, nee niet alleen rond de verkiezingen, maar op langere termijn. Dat heet investeren, voor sommigen een vies woord, we zijn immers geen bedrijf. Maar we moeten wel eens meer gaan denken als bedrijf, investeren nu betekent rendement in de toekomst, voor onze kinderen voor onze stad. Ja het kan wel eens mis gaan, maar met goede wil moeten we een positief rendement kunnen halen. Dit zal soms niet direct in geld uitgedrukt kunnen worden, dus geen borstklopperij met verkiezingen, maar het kan wel in een fijnere, gezondere en leefbaardere samenleving resulteren. Soms verdient het zich terug zoals mijn collega Symen vorig jaar opmerkte. Bezuinigen op zorg en ondersteuning vraagt meer geld achteraf. Dit noemen we een negatief rendement. Leuk voor de bühne en cijfers, maar slecht voor onze erfenis. In feite zou je hier juist in moeten investeren. VOC handelsgeest, de VOC heeft niet voor niets het aandeel uitgevonden. Wel dient hierbij een balans te worden gevonden, we hebben een publieke taak en mogen daarom nimmer de regie en controle kwijt raken.

Als we het in de raad hebben over regionale zaken, maak ik vaak de opmerking dat het jeukt. Recentelijk ging het verder dan jeuk, het irriteerde gewoon. En deze irritatie is nog niet over. Maar goed, ik  moet ook durven te veranderen en ben dus naar een regionale bijeenkomst geweest over water en waterveiligheid. Ik ben bijzonder teleurgesteld geraakt over de lage opkomst in ons eigen Park over zo’n belangrijk onderwerp, waar waren al mijn regio-minnende collega’s? Was er ook iets positiefs? Ja, ik ga vaker heen want er werd ook gesproken over de irritatie die ik eerder noemde. Ideeën over de toekomst van CAW/HVC met een heel interessante inhoud. Westfries Belang is voor ons nog een stap te ver, maar in dit soort situatie is samenwerking een verbindende kracht. Samen weten we meer dan alleen en kennis delen is een kracht. We moeten wel waken voor het uit handen geven van alle regie, dit bleek ook recentelijk weer bij het behandelen van de begrotingen van diverse regionale samenwerkingsverbanden.

Een van onze stokpaardjes is vuil en vervuiling. Het komt regelmatig voor dat op de verkeerde momenten veel vuil op ongelukkige plaatsen wordt aangetroffen, bijvoorbeeld voor een evenement in de stad of tijdens warme dagen op de Roode Steen. Dit is niet gastvrij, we hebben dan eindelijk de toeristen met veel geld en inspanning naar Hoorn gelokt en dan zien ze dit. Dit is geen bedenksel, ik heb dit gewoon meerdere malen gehoord van bezoekers op verschillende momenten. Omdat wij en wij hopen ook jullie, hier wat aan willen doen komen we met een amendement. Dit amendement vraagt om geld, we vragen ook om controle, maar uitdrukkelijk niet om strakke sturing. De mensen weten zelf veel beter hoe en wanneer extra inzet nodig is, wij moet dit niet willen bepalen. Zij zijn de experts die we gewoon hun werk moeten laten doen. Ook hier geldt ons credo, minder regels! Voorlichting en handhaving zijn hier ook belangrijk, heel veel mensen zetten gewoon op zondagochtend de vuilniszakken al buiten. Hier moeten overtreders overigens harder worden aangepakt. Dan komen we vanzelf bij het reguliere huisvuil. In de buitenwijken sorteren we ons suf, in de binnenstad wordt alles op een hoop gegooid in een vuilniszak. In andere gemeenten, bijvoorbeeld Den Helder, gaan stemmen op om het scheiden weer op te geven. Laten wij daar ook eens naar kijken, weg 3 bakken uit mijn tuin en enkele containers onder de grond in de stad. Dit moet vast eenvoudiger zijn dan drie containers. Bij het kijken hiernaar moeten we overigens niet aan het handje van HVC lopen, we hebben een eigen wil.

Groen, openbaar groen. We hebben onze mond ervan vol, geen steen of beton nee groen! Zo dat klinkt goed, de gemeente Hoorn zet in op groen. Fout, de burger moet zorgen voor leefbaarheid, groen voor biodiversiteit, groen voor duurzaamheid, groen voor waterbuffering. De gemeente kent 2 soorten groen, gras en gras. Het mag niets anders zijn, want dat zou geld kunnen kosten. Dat divers groen bijdraagt aan biodiversiteit en duurzaamheid, ja laat ik dat modewoord ook eens gebruiken, ontgaat dit college. Duurzaamheid in welzijn van mens en dier, een sociaal gezonder milieu en zoals ik al eerder aan haalde investeren kan in de toekomst geld opleveren.

Om op deze regels terug te komen, we hebben er veel te veel. We zeggen al vaker dat regels niet werken als er geen handhaving is, dus sancties niet worden opgelegd. Maar laten we de regels zelf ook eens onder de loep nemen. Zo zijn er regels die in de basis best wel zouden kunnen kloppen, maar in de praktijk onzin zijn. HB is veel meer voor minder regels, alleen die regels die echt nodig zijn.

Kies voor Hoorn, stem Hoorns Belang

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. In de raadsperiode 2014-2018 heeft Hoorns Belang 2 raadszetels in de gemeenteraad.
Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

Onze uitgangspunten:

Wij baseren ons  op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alles wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend. Klik hier voor onze uitgangspunten.

logo hoornsbelang small