Hoornse Stadsfeesten een ballonnen feest!

lachgas ballonnen hoorns belangIeder jaar hebben we de Hoornse Stadsfeesten. Een heel weekend muziek, vrolijkheid, gezelligheid en lekker eten en drinken.

Maar een nieuw fenomeen doet zich ook voor: ballonnen! Nee, geen ballonnen om de boel op te luisteren, maar ballonnen gevuld met lachgas!

Tijdens de huidige Stadsfeesten, op de zaterdagavond, deden voornamelijk jongeren tussen de 15 en 18 jaar zich tegoed aan ballonnen gevuld met lachgas. De sporen hiervan waren te zien de zondag morgen. De hele binnenstad lag bezaaid met gebruikte ballonnen. Er is dus veelvuldig gebruikt! Dit ondanks de recent afgekondigde evenementen beleid waarin het verkoop van lachgas verboden is.

Wij maken ons grote zorgen. Naar aanleiding hiervan en alle gevaren die dit voor onze jeugd met zich meebrengt, hebben wij gemeend een openbaar spoed brief naar onze burgemeester te sturen met cc aan onze gemeenteraad:


Aan College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 603
1620 AR Hoorn

T.a.v. De heer J. Nieuwenburg

Hoorn, 16 juni 2019

Betreft: Hoorn een ballonnenfeest, evenementen beleid verbod verkoop lachgas

Geachte heer Nieuwenburg,

recentelijk hebt u als burgemeester van onze gemeente in een evenementen beleid afgekondigd de verkoop van lachgas te verbieden. In een bericht van 13 juni jl. op de website van uw gemeente (link), kunnen we lezen:


"Eind 2018 is het verbod op de verkoop van lachgas opgenomen in het evenementenbeleid van de gemeente Hoorn. "
"Daarnaast wijzen de jeugboa’s van de gemeente jongeren op de gevaren tijdens hun toezichtrondes. De meesten zijn zich hier totaal niet van bewust, omdat de effecten van het middel op de langere termijn nog onbekend zijn."

En we lezen ook:

"Tijdens de Stadsfeesten op 14, 15 en 16 juni 2019 is er verscherpt toezicht door handhavers en een speciaal toezichtteam op de verkoop van lachgaspatronen of -ballonnen."

Onderaan deze brief ziet u foto’s genomen op de zondagmorgen d.d. 16-06-2019. Deze foto’s laten niets aan het toeval over en spreken boekdelen. We hadden nog veel meer foto’s zoals deze kunnen maken op andere locaties. De hele binnenstad lag bezaaid met gebruikte ballonnen. Hiervan zijn wij en vele binnenstadbewoners heel erg geschrokken.

Wij vragen ons nu dan ook oprecht af of uw evenementen beleid zin heeft gehad en/of wel voldoende is nagevolgd:

 1. Alleen plaatselijk verkoop van lachgas is verboden, niet het gebruik!
 2. Gebleken is dat er tijdens de Stadsfeesten onvoldoende handhaving/toezicht is ingezet. Van diverse bronnen hebben wij vernomen dat zij totaal geen handhaving hebben gezien;
 3. Ook kon men tijdens dit evenement vrij gemakkelijk lachgaspatronen en ballonnen kopen. Ook deze informatie hebben wij van diverse bronnen. De door u aangekondigde verscherpt toezicht door handhavers en een speciaal toezichtteam heeft klaarblijkelijk onvoldoende gewerkt en/of is onvoldoende ingezet.
 4. Lachgas verkoop is niet verboden voor of na evenementen. Voor de hand liggend is, dat de meeste gebruikers al een voorraad lachgas hebben aangeschaft voordat het betreffende evenement begint. Dit is oncontroleerbaar.
 5. Er zijn via internet complete sets verkrijgbaar zoals setjes lachgas inclusief de ballonen voor nog geen € 30.00, ook tijdens evenementen. Ook dit is oncontroleerbaar.

Wij roepen u als onze burgermeester op in ieder geval uw eigen afgeroepen evenementen beleid na te volgen en daad bij het woord te voegen:

 1. Voldoende inzet van de jeugboa’s van de gemeente om jongeren op de gevaren te wijzen tijdens hun toezichtrondes;
 2. Voldoende inzet zichtbare handhaving tijdens evenementen;
 3. Voldoende inzet van verscherpt toezicht op verkoop van lachgaspatronen of –ballonnen.

Verder roepen wij u op als burgemeester het volgende:

 1. Meer voorlichting te organiseren aan de jeugd niet alleen ter plekke middels jeugdboa’s, maar ook via social media, via de scholen, via de ouders en alle andere beschikbare middelen. Ons blijkt net als u dat de jeugd niet door heeft dat gebruik van lachgas gevaarlijk kan zijn. Zij zien dit alleen maar als een goedkoop middel om een paar minuten lekker high te kunnen worden.
 2. De verkoop van lachgas niet alleen tijdens evenementen te verbieden, maar het gehele jaar door met daaruit voortvloeiend voldoende inzet van handhaving;
 3. Te onderzoeken of het ook wettelijk mogelijk is het gebruik van lachgas te verbieden niet alleen tijdens evenementen, maar het gehele jaar door. Desnoods neemt u contact hierover op met politiek den Haag;


Volgens de website van de gemeente Hoorn wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de effecten van het gebruik van lachgas. Zo kan veelvoudig en verkeerd gebruik onder meer leiden tot hersenbeschadiging, het scheuren van het trommelvlies, hoofdpijn, stikgevaar, bevroren longen, onvruchtbaarheid, ernstige derdegraads brandwonden aan de handen, armen of benen door het bijvullen van de patronen. Dat onderschrijven wij.

Genoeg redenen dus om alle beschikbare middelen in te zetten om onze jeugd hiertegen te beschermen!

Graag zien wij van uw reactie gezien de urgentie van dit probleem, zo snel mogelijk tegemoet.

Hoogachtend,

Renata Gravendijk
Voorzitter

 

Lachgas Ballonnen1
Lachgas Ballonnen2
Lachgas Ballonnen3
Lachgas Ballonnen4
Lachgas Ballonnen6
Starterspakket

Kies voor het beste voor Hoorn, stem ÉénHoorn, Renata Gravendijk #8

Folder renata website HBÉénHoorn is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. Deze partij is een fusie partij van 3 partijen: HOP, VOCH en recentelijk hebben wij, Hoorns Belang, ons er ook bij aangesloten. ÉénHoorn heeft 4 raadszetels in de gemeenteraad van 2018-2022.
Door het samengaan van deze partijen hebben we geprobeerd wat te doen aan de versnippering in de Hoornse politiek. Vanuit deze verbindende kracht wil Renata Gravendijk, voormalig raads-en commissielid van Hoorns Belang, zich graag namens u inzetten voor een beter Hoorn.  Laat het geluid van Hoorns Belang voortleven bij ÉénHoorn en stem 14, 15 of 16 maart op Renata Gravendijk. Zij is nummer 8 op de lijst van ÉénHoorn.
Dank u wel!

logo 1Hoorn gemeenteraadsverkiezingen