Hoornsbelang pleit voor meer koopzondagen en openstelling supermarkten op zondag

appelsHOORN - Hoorns Belang wil supermarkten en winkels in de binnenstad en de Van Aalstweg toestaan op zondag open te zijn. Daartoe heeft zij in een brief aan het college van burgemeester en wethouders opgeroepen. Indien het college deze oproep niet overneemt zal Hoorns Belang zelf (wederom) een voorstel in de gemeenteraad indienen.


De gemeente Hoorn heeft een peiling gehouden onder haar inwoners en ondernemers over ruimere openingstijden op zondag. Bij voldoende draagvlak overweegt de gemeente een uitbreiding van 12 naar 16 koopzondagen. Supermarkten blijven dicht op zondag, als het aan het college ligt.

De uitkomst van de peiling is echter dat er een enorm draagvlak onder de inwoners is voor een veel verdergaande zondagopenstelling. Dit geldt zowel voor de winkels in de binnenstad en Van Aalstweg als voor supermarkten. Hoorns Belang is van mening dat deze uitkomst niet zonder gevolgen kan blijven.

Als de gemeente de wens van de burgers peilt, kan de gemeente de uitkomst niet zomaar naast zich neerleggen. Daarom wil Hoorns Belang dat ondernemers zo snel mogelijk de vrije keuze krijgen om op zondag wel of niet open te zijn. Hoorns Belang heeft een voorstel ingediend dat deze vrijheid biedt, waarbij ook rekening gehouden wordt met die ondernemers die geen uitbreiding wensen. In de bijgevoegde brief is dit voorstel uitgewerkt.

Hoorns Belang heeft vorig jaar al voorgesteld ondernemers die zelf op zondag open willen dat toe te staan. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat toen afgewezen. Deze afwijzing is door een raadsmeerderheid overgenomen, bestaande uit de VVD, D66, VOC Hoorn, het CDA en de Fractie Tonnaer.

Hierdoor is Hoorn één van de laatste toeristische steden met een centrumfunctie die een minimaal beleid heeft op het gebied van zondagopenstelling. Uit de gehouden peiling blijkt dat het toen gedane voorstel van Hoorns Belang naadloos aansluit bij de wensen van het grootste deel van de Hoornse bevolking.

 

Kies voor Hoorn, stem Hoorns Belang

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. In de raadsperiode 2014-2018 heeft Hoorns Belang 2 raadszetels in de gemeenteraad.
Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

Onze uitgangspunten:

Wij baseren ons  op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alles wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend. Klik hier voor onze uitgangspunten.

logo hoornsbelang small