Hoornsbelang pleit voor meer koopzondagen en openstelling supermarkten op zondag

appelsHOORN - Hoorns Belang wil supermarkten en winkels in de binnenstad en de Van Aalstweg toestaan op zondag open te zijn. Daartoe heeft zij in een brief aan het college van burgemeester en wethouders opgeroepen. Indien het college deze oproep niet overneemt zal Hoorns Belang zelf (wederom) een voorstel in de gemeenteraad indienen.


De gemeente Hoorn heeft een peiling gehouden onder haar inwoners en ondernemers over ruimere openingstijden op zondag. Bij voldoende draagvlak overweegt de gemeente een uitbreiding van 12 naar 16 koopzondagen. Supermarkten blijven dicht op zondag, als het aan het college ligt.

De uitkomst van de peiling is echter dat er een enorm draagvlak onder de inwoners is voor een veel verdergaande zondagopenstelling. Dit geldt zowel voor de winkels in de binnenstad en Van Aalstweg als voor supermarkten. Hoorns Belang is van mening dat deze uitkomst niet zonder gevolgen kan blijven.

Als de gemeente de wens van de burgers peilt, kan de gemeente de uitkomst niet zomaar naast zich neerleggen. Daarom wil Hoorns Belang dat ondernemers zo snel mogelijk de vrije keuze krijgen om op zondag wel of niet open te zijn. Hoorns Belang heeft een voorstel ingediend dat deze vrijheid biedt, waarbij ook rekening gehouden wordt met die ondernemers die geen uitbreiding wensen. In de bijgevoegde brief is dit voorstel uitgewerkt.

Hoorns Belang heeft vorig jaar al voorgesteld ondernemers die zelf op zondag open willen dat toe te staan. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat toen afgewezen. Deze afwijzing is door een raadsmeerderheid overgenomen, bestaande uit de VVD, D66, VOC Hoorn, het CDA en de Fractie Tonnaer.

Hierdoor is Hoorn één van de laatste toeristische steden met een centrumfunctie die een minimaal beleid heeft op het gebied van zondagopenstelling. Uit de gehouden peiling blijkt dat het toen gedane voorstel van Hoorns Belang naadloos aansluit bij de wensen van het grootste deel van de Hoornse bevolking.

 

Kies voor het beste voor Hoorn, stem ÉénHoorn, Renata Gravendijk #8

Folder renata website HBÉénHoorn is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. Deze partij is een fusie partij van 3 partijen: HOP, VOCH en recentelijk hebben wij, Hoorns Belang, ons er ook bij aangesloten. ÉénHoorn heeft 4 raadszetels in de gemeenteraad van 2018-2022.
Door het samengaan van deze partijen hebben we geprobeerd wat te doen aan de versnippering in de Hoornse politiek. Vanuit deze verbindende kracht wil Renata Gravendijk, voormalig raads-en commissielid van Hoorns Belang, zich graag namens u inzetten voor een beter Hoorn.  Laat het geluid van Hoorns Belang voortleven bij ÉénHoorn en stem 14, 15 of 16 maart op Renata Gravendijk. Zij is nummer 8 op de lijst van ÉénHoorn.
Dank u wel!

logo 1Hoorn gemeenteraadsverkiezingen