Hoorn Toeristische stad

Hoorn toerische stadToerisme is belangrijk voor Hoorn. De ligging van Hoorn met haar enorm lange kustlijn en historische haven is uniek. Dat gecombineerd met de vele monumenten, musea en galeries maakt Hoorn tot een parel aan het Markermeer.

Toerisme en recreatie bieden groeimogelijkheden voor onze economie en werkgelegenheid. Maar ook maakt het toerisme, met alles wat daarbij hoort, Hoorn ook voor onze eigen inwoners tot een gezellige stad waar altijd wat te doen is. Hoorns Belang vindt dat er nog heel veel kansen liggen om toerisme en recreatie veel verder te ontwikkelen om onze lokale economie te versterken en Hoorn tot een nog leukere stad te maken om in te wonen. Voor het toerisme is het van groot belang dat door de inspanning van Hoorns Belang alle winkels, indien ze dat willen, op zondag open kunnen zijn.

De plannen van het waterschap om de dijk, richting Edam, te versterken bieden mogelijkheden om toeristische ontwikkeling van dit gebied vorm te geven. Denk bijvoorbeeld aan zwemsteigers of –strandjes, watersportmogelijkheden etc.

Kansen om het toerisme te stimuleren

Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van ondernemers om de kansen die het toerisme biedt te verzilveren. De gemeente faciliteert ondernemers zo veel als mogelijk. De houding van de gemeente is hierbij positief en stimulerend. Uiteraard mogen initiatieven van ondernemers niet ten koste gaan van het historische en monumentale karakter van de stad. Ook de belangen van bewoners in de binnenstad en de haven mogen niet uit het oog verloren worden. Daarbij dient echter wel opgemerkt te worden dat de keuze om in een binnenstad of havengebied te wonen bepaalde gevolgen met zich meebrengt. Enerzijds heb je het voordeel dat je vlakbij al het leuks dat de binnenstad te bieden heeft woont. Maar de keerzijde is dat er veel reuring in je woonomgeving kan zijn. Deze voor- en nadelen horen bij het wonen op zo’n bijzondere plek.

Hoorns Belang ziet onder meer de volgende kansen voor het ontwikkelen van recreatie en toerisme:

 • De bewegwijzering in de binnenstad en de haven moet sterk verbeterd worden. Voor bezoekers die binnenkomen via het station, de grote parkeerplaatsen of via de haven is op dit moment vanaf deze plekken vrijwel geen bewegwijzering naar de winkelstraten, havens, musea etc.
 • Informatiepanelen bij onze monumenten. Bij veel monumenten zijn nu (grote en lelijke) barcodetegels aangebracht. Hoorns Belang wil aan of bij de monumenten smaakvolle informatieborden over de geschiedenis en betekenis van het monument. Dit maakt het bekijken van monumenten leuker en interessanter. Ook komt de gemeente hiermee tegemoet aan al die gasten die niet de beschikking hebben over een toestel dat barcodes kan lezen.
 • We willen graag veel bezoekers die Hoorn aandoen. Ook bezoekers die komen over het water (de bruine en de witte vloot).
 • We willen de mogelijkheid onderzoeken om een andere plek voor de grote witte vloot schepen om aan te leggen. Nu wordt het aanzicht van de historische haven soms volledig beheerst door de vele schepen die groter zijn dat waar de haven eigenlijk op berekend is. Zo wordt geregeld het zicht op het prachtige Oostereiland volledig weggenomen.
 • In de promotie van toeristisch Hoorn willen we meer nadruk leggen op ‘het verhaal van Hoorn’. Denk hierbij in het bijzonder aan De Bontekoe, de Westfriese Omringdijk en de VOC.
 • Het verhaal van Hoorn is onlosmakelijk verbonden met het water. Met haar prachtige havenfaciliteiten en lange kustlijn kan Hoorn veel meer dan nu, bieden aan de watersporttoerist. Een voorbeeld is een helling voor jetski’s. Er zijn mogelijkheden om die te plaatsen op een plek waarbij de overlast minimaal is.
 • Meer subsidie aan stichting Hoornse Schouw om zo meer historische botters en schouwen aan te trekken wat een positieve impuls aan het toerisme zal geven;
 • Hoorns Belang wil een ruimhartiger terrassenbeleid. Op het Oostereiland is bijvoorbeeld nu geen terras toegestaan op het binnenplein. Ook heeft de afgelopen periode een aantal ondernemers te horen gekregen dat hun terras gesloten moest worden, terwijl dit terras al jaren bestond. Hoorns Belang vindt dat terrassen belangrijk zijn voor de sfeer in de stad. Daarnaast zijn ze van groot belang voor veel ondernemers. Wij willen het terrasbeleid versoepelen.
 • Hoorn moet goed bereikbaar zijn, zowel met openbaar vervoer als met de auto. We willen het openbaar vervoer voor uitgaanspubliek verbeteren. Met de autoluwe binnenstad als uitgangspunt, moet gezocht worden naar parkeerfaciliteiten op loopafstand van onze toeristische trekkers. Een groot knelpunt dat opgelost moet worden is daarbij de bereikbaarheid van het Oostereiland en het voorkomen van overlast voor omwonenden door bezoekers die op zoek zijn naar een parkeerplek.

Ontwikkeling van de Westerdijk

De Westerdijk kijkt uit op ons prachtige Hoornse Hop. Een plek bij uitstek om het aantrekkelijker te maken voor zowel het toerisme, dagjesmensen, maar ook voor haar inwoners. Uitgangspunten van deze aanpassingen zijn: Meer recreatie, meer toerisme maar met respect voor de Hoornse cultuurgeschiedenis en in goed overleg met direct aanwonenden, horeca en ondernemers.

Hoorns Belang ziet de volgende mogelijkheden voor de ontwikkeling van de Westerdijk:

 • Vullen van het oude Park terrein. denk hierbij aan: horeca met terras, ondergrondse parkeergarage (eventueel meerdere lagen) met eventueel een hotel daarboven.
 • Voor het terrein van de voormalige Park Schouwburg ruimte voor andere vormen van watersport (durfsport)1. In combinatie met horeca en terras op deze locatie geeft dat een enorme mogelijkheid voor toeristische ontwikkeling, vlak bij de bestaande horeca aan de Roode Steen. Dit maakt tevens de verbinding van de binnenstad met de kustlijn sterker.
 • Meer aangelegde watersport mogelijkheden in het water. Denk hierbij aan springschansen voor waterskiërs of boarders, een drijfvlonder of steiger voor zwemmers, een mogelijkheid uitbreiding / aanleg speelplaatsen.
 • Als er een parkeergarage komt met voldoende capaciteit, kunnen we toe met minder parkeerplekken op de Westerdijk zelf, wat meer ruimte schept voor recreatie en het bovenstaande.

 

1Voor een voorbeeld, zie: http://www.lido-almere.nl/ski/

logo hoornsbelang small