Hoorn, kunst cultuur evenementen en uitgaan

Kunst en cultuur

Hoorn, kunst cultuur evenementen en uitgaanHoorn is een stad met een rijke historie. Onze historische binnenstad en haven is een van de mooiste van Nederland en dat wil Hoorns Belang graag zo houden. Maar we mogen niet vergeten dat die prachtige monumenten ontstaan zijn vanuit een bruisende economie en sterk ondernemerschap. In onze historische stad moet ook nu nog hiervoor alle ruimte blijven bestaan. Dus geen open luchtmuseum, wel een levendige economie waar ondernemers en organisatoren van evenementen de ruimte krijgen, met respect voor de historie en onze monumenten.

Een bruisend kunst- en cultuurleven verlevendigt niet alleen onze stad, het vergroot ook het leef- en woongenot en het is goed voor onze economie. De culturele identiteit van Hoorn wordt ook gevormd door de ruimte die er is voor vernieuwing, voor de creatieve broedplaatsen en door een brede toegankelijkheid van de culturele voorzieningen. Creatieve broedplaatsen verlevendigen de stad en maken het culturele klimaat ook aantrekkelijk voor jongeren.

Kunst en Cultuur is belangrijk voor iedereen. Daarom moet er ook voldoende te doen zijn in de wijken en dorpen, voor jong en oud. Wijkcentra spelen hier een grote rol in. Gedacht kan worden aan muziekactiviteiten in de parken, wijkfestivals, en het samen met het bedrijfsleven en onderwijs opzetten van andere recreatieve en culturele activiteiten.

De gemeente zet zich actief in voor het behouden van wat goed is, zoals de kermis, de schouwburg, cinema Oostereiland, en evenementen zoals het weekend Kunst en Cultuur en de speeldag, Waterweken, stadsfeesten en de Havenconcerten. De gemeente stimuleert en faciliteert initiatieven op het gebied van kunst en cultuur. Maar tegelijk is de gemeente terughoudend met subsidies.

Samenwerking culturele instellingen

Hoorns Belang ziet graag dat culturele instellingen meer samenwerken, niet alleen onderling, maar ook met bijvoorbeeld ondernemersverenigingen organisatoren van evenementen. Culturele instellingen zijn op die manier niet alleen een verrijking van de samenleving, maar kunnen ook veel meer een economische factor van betekenis worden. De financiële positie van de gemeente maakt het noodzakelijk dat instellingen minder afhankelijk worden van subsidies. Bij subsidiëring stelt de gemeente zich zakelijk op. Zij kan verlangen dat aan de samenleving een tegenprestatie wordt verleend. Daarbij kan gedacht worden aan zaken als kunsteducatie, het periodiek openstellen van ateliers of het tentoonstellen van werk in bijvoorbeeld zorginstellingen of andere openbare gebouwen. Ook stelt de gemeente bij subsidies eisen aan de bereidheid tot samenwerking. De gemeente ondersteunt actief bij het realiseren van samenwerking.

Hoorns Belang is voorstander van een creatief centrum dat onderdak biedt aan o.a. De Blauwe Schuit en Muziekschool Boedijn.

Evenementen

Evenementen zijn belangrijk voor Hoorn. Zij maken mede Hoorn tot een prettige stad om te wonen: er is veel te beleven, voor elk wat wils. Maar ook voor de lokale economie, de ontwikkeling van het toerisme, zijn de evenementen van groot belang. Het uitgangspunt van evenementenbeleid is dan ook positief. Uiteraard wordt daarbij voldoende rekening gehouden met veiligheidsaspecten en het voorkomen van overlast. Die balans tussen enerzijds het belang van mooie evenementen voor inwoners en ondernemers en anderzijds het veiligheidsbelang en het voorkomen van overlast is lastig. De binnenstad is een woonplek met grote voordelen, maar ook een plek die levendig is en bruist.

Op het moment van schrijven van dit programma bestaat het voornemen de sluitingstijd van een aantal evenementen te vervroegen. Op de vrijdag en zaterdag wordt gedoogd dat een aantal evenementen, zoals de stadsfeesten tot 1 uur doorgaan. Hoorns Belang is tegen het plan dit te vervroegen naar 24 uur. Het is een voorbeeld van een trend in Hoorn ondernemers te confronteren met steeds strengere regels die niet nodig zijn.

Bevrijdingsdag

Een heel specifiek evenement dat in Hoorn niet bestaat is bevrijdingsdag. Op deze nationale feestdag wordt in Hoorn vrijwel niets georganiseerd. Bevrijdingsdag is een feest dat gevierd moet worden, ook in Hoorn! Hoorns Belang wil dat deze dag een echt feest wordt in Hoorn.

Horeca

Sluitingstijden

Op dit moment mogen horecagelegenheden na 1 uur niemand meer binnenlaten. De reden voor deze maatregel was vooral om op deze manier het alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. Dit is nu geen geldend argument meer omdat de leeftijd waarop alcohol gekocht mag worden verhoogd is naar 18 jaar. Daarom is Hoorns Belang van mening dat deze regel versoepeld kan worden. Ons voorstel is om het aan de horecaondernemers zelf over te laten tot hoe laat zij open willen en bezoekers willen toelaten.

Terrassen

Terrassen zijn van groot belang voor de aantrekkelijkheid van de stad. Druk bezette terrassen verlevendigen het straatbeeld en geven sfeer aan de stad. Ook zijn ze een belangrijk onderdeel van een gezellig dagje Hoorn. Daarmee zijn ze voor zowel inwoners, bezoekers als ondernemers onmisbaar. Het huidige terrasbeleid heeft ongewenste effecten en moet aangepast worden. Zo zijn terrassen niet toegestaan op plekken waar eigenlijk iedereen het wil, zoals op het Oostereiland. Daarnaast moeten plotseling terrassen opgeheven worden die al vele jaren bestaan.

Uit het bovenstaande blijkt dat het terrasbeleid te strikt is en daarmee een voorbeeld is van te veel regels. Hoorns Belang wil een versoepeling van het terrasbeleid. Ook wil Hoorns Belang op daarvoor geschikte plaatsen het overkappen van terrassen toestaan. Mits dit niet ten koste gaat van de monumentale staat van het pand en het past in het uiterlijk en de sfeer van de omgeving.

Handhaving

De horeca heeft meer dan vrijwel iedere andere branche te maken met handhaving door de gemeente. Zo wordt streng gecontroleerd op het schenken van alcohol aan minderjarigen, milieuregels, sluitingstijden, geluidsoverlast vergunningen etc. De meeste ondernemers doen hun uiterste best zich aan alle regels en voorschriften te houden, een enkeling neemt de regels niet zo nauw. Maar zelfs de meest integere ondernemer zal in het huidige oerwoud van wet- en regelgeving wel eens een foutje maken. Hoorns Belang is van mening dat bij handhaving met name gekeken moet worden naar de intentie en inzet van de ondernemer. Wanneer in een horecagelegenheid aantoonbaar geprobeerd wordt het zo correct mogelijk te doen, dan is het vanzelfsprekend dat deze ondernemer minder intensief
gecontroleerd wordt. Ook mag, bij een (onbedoelde) overtreding een mildere sanctie volgen. Daar staat echter wel tegenover dat die enkele ondernemer die het aantoonbaar niet zo nauw neemt met de regels, streng gecontroleerd mag worden en passende sancties opgelegd mag krijgen.

logo hoornsbelang small