Hoorn een veilige stad

Openbare orde en veiligheid

stop criminaliteitVeiligheid is van cruciaal belang, dat geldt voor jong en oud, voor iedereen. Of het nu gaat om grote criminaliteit, of om zogenaamde kleine criminaliteit, iedereen heeft de behoefte zich veilig te voelen in zijn huis en op straat, onderweg en tijdens het uitgaan. Voor Hoorns Belang is het onacceptabel dat bij sommige van onze inwoners angst heerst om ‘s avonds over straat te lopen, door fietstunnels te rijden omdat zij bang zijn voor drugsdealers, hangjongeren of overlastgevers. Het aantal kleine criminelen, intimiderende hangjongeren en rotzooitrappers is in Hoorn relatief klein, maar het effect op het veiligheidsgevoel is groot. Hoorns Belang vindt dat met gevoelens van onveiligheid serieus moet worden omgegaan.

Voor Hoorns Belang geldt het motto : aanspreken en regelen daar waar nodig. Op kleinere schaal, straat en wijk, kunnen mensen heel veel doen aan hun eigen veiligheid door sociale controle. Burgers moeten betrokken worden bij het streven naar een veilige stad en het oplossen van kleine criminaliteit. Maar de overheid heeft ook een enorm belangrijke rol. Samenspraak , samenwerking en stimulering van ander uitgaansgedrag kan tot een betere oplossing leiden. Maar als het nodig is, schrikken de politie of andere handhavers niet terug voor een stevige aanpak. Als het er op aankomt, zullen kleine en grote criminaliteit niet gedoogd worden en zal opgetreden worden. Lik op stukbeleid is hier het uitgangspunt.

Naast handhaving worden ook randvoorwaarden goed geregeld. Zo zijn fietspaden ’s avonds goed verlicht en wordt er gesurveilleerd op plaatsen waar men zich onveilig voelt.

Ook voor Hoorns Belang geldt: regels zijn regels. Daarentegen moet er ook als mensen onderling normaal met elkaar worden omgegaan. Het is onzinnig en niet verdedigbaar om te gaan handhaven als bijvoorbeeld een minder mobiele stadsgenoot een stukje met zijn noodzakelijke hulpmiddel buiten het terras staat. De uitbater moet dan niet gelijk bang zijn voor represailles. Beter is om in dergelijke gevallen het gesprek aan te gaan en er voor te zorgen dat het probleem opgelost wordt.

Vrijwillige brandweer

Hoorns Belang vindt brandpreventie en brandveiligheid van groot belang. Daarom zijn wij ook voor het in stand houden van de vrijwillige brandweer. Deze mensen verrichten uitstekend werk en met gevaar voor eigen leven .Bijkomend voordeel is dat de brandweer met vrijwilligers goedkoper is dan alleen met een beroeps bezetting.

Brandpreventie: in ieder woning een rookmelder zou gestimuleerd moeten worden dit voorkomt onnodig uitrukken.

logo hoornsbelang small