Hoorn - een groene en schone stad

Hoorn – Een groene stad

Ook de kenners zeggen het : "Hoorn is een groene stad". Met deze schat moeten we blij zijn en daar moeten we over waken. In Hoorn hebben we mooie parken en bospartijen, maar ook veel water, wat we moeten koesteren. We kunnen er in deze drukke tijden tot rust te kunnen komen en recreëren. Onze kinderen kunnen er spelen en ondanks dat ze in een stad wonen, toch kennis maken met bijvoorbeeld vogels. Dit zal bijdragen in een betere bewustwording van onze leefomgeving. Een bijzonder stukje natuur in onze gemeente is het "Landje van Naber" bij de wijk de Grote Waal: een uniek ecosysteem . Hoorns Belang draagt de mensen die dit beheren een warm hart toe.

Hoorns Belang wil zich inzetten voor behoud van het groene karakter van onze gemeente. Hierbij wil zij goed luisteren naar de experts die onze mooie natuur kennen. Het is verbazingwekkend dat deze experts vaak met ideeën komen om het beheer nog efficiënter en tegen lagere kosten te doen. Ook hier geldt ons motto, minder regels en alleen ingrijpen waar nodig.

Hoorn, een schone stad

Of het nu gaat om grote zaken als globale opwarming of kleine zaken als een lokaal natuurgebied,. het is van belang dat we allen prettig, gezond en veilig kunnen wonen en werken in een schone en goed onderhouden stad.

Hoorns Belang steunt deze visies op de haar eigen wijze. Daar waar nodig regels en handhaving, maar belangrijker is het om de jeugd via educatie op school bewust te maken van hun omgeving en hen zo te betrekken bij het behoud ervan. Samenwerking met scholen en bureau Halt ziet Hoorns Belang als een serieuze optie.

Honden

hondenpoepHondenpoep is één van de grootste ergernissen voor veel mensen. Hondenbezitters worden beter gefaciliteerd bij het zelf opruimen van de uitwerpselen van hun eigen hond, bijvoorbeeld door de inzet van hondenpoepzuigers in de uitlaatgebieden of depodog systemen (dispenser met poepzakjes en afvalbakken), . Deze zaken worden gefinancierd vanuit de opbrengst hondenbelasting. Om de overlast tegen te gaan wordt strikt gehandhaafd op naleving van de regelgeving op loslopen van honden en het opruimen van hondenpoep.

Afval, vervuiling en verontreiniging

Te vaak zijn de openbare afvalbakken overvol en kunnen mensen hun afval niet meer op een normale manier kwijt. Dit speelt met name in de winkelgebieden in de binnenstad en tijdens evenementen. Dit tast het imago van Hoorn als gastvrije en mooie stad aan. Daar waar dit geregeld gebeurd, wordt het aantal afvalbakken uitgebreid of worden de bakken door grotere vervangen. Daarnaast kan overwogen worden vaker en eerder bakken te legen en de straat schoon te maken. Toezichthouders en parkeerwachters krijgen vervolgens ook de bevoegdheid te bekeuren bij het op straat gooien van afval. De hier omschreven uitbreiding van capaciteit van afvalbakken wordt uit deze opbrengst gefinancierd.

Helaas hebben we ook in Hoorn te maken met kleinschalige vervuiling en verontreiniging. Indien het om zaken gaat waar de bron aanwijsbaar is, dient te worden gehandhaafd. Als er zaken worden aangetroffen uit het verleden, dan moeten we dat samen op een veilige manier oplossen. Hierbij is
de asbest problematiek een aansprekend voorbeeld of bodemsanering. Samen op een veilige manier oplossen.

Energie

Overal in het land worden steeds meer lokale initiatieven gestart op het gebied van energie. Dit alles om een bijdrage te leveren aan een beter milieu. Maar ook omdat energie een grote kostenpost is voor burgers, de gemeente en bedrijven. Verduurzaming kan op termijn ook een manier zijn van besparing. Hoorns Belang wil dat de gemeente zelf een aanjagende rol opneemt, om daarmee initiatieven van inwoners en bedrijven te ondersteunen. Ook geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld door in haar eigen bedrijfsvoering en huisvesting duurzaamheid als uitgangspunt te nemen.

Meer dan 300 lokale en regionale initiatieven voor duurzame energie zijn er al in Nederland1. Voorbeelden zijn energiecoöperaties, waarbij de leden gezamenlijk stroom en gas inkopen bij windmolens of biomassacentrales uit de buurt. Of verenigingen van Eigenaren die besluiten samen zonnepanelen op het dak te leggen. Hoorns Belang wil dat de gemeente dit soort lokale initiatieven stimuleert en faciliteert. Bij lokale regelgeving en bestemmingsplannen worden hindernissen zo veel als mogelijk weggenomen. Ook zoekt de gemeente hierbij de samenwerking met omliggende gemeenten. Uit diverse voorbeelden in het land blijkt dat de agrarische sector immers veel mogelijkheden biedt voor het opwekken van duurzame energie.

 

1www.hieropgewekt.nl

logo hoornsbelang small