Hoorn, een financieel gezonde stad

Hoe we er voor staan

Hoorn een financieel gezonde stadDe gemeente Hoorn gaat zware tijden tegemoet. Vanaf 2015 moet € 6 miljoen per jaar bezuinigd worden. Voor een deel komt dit door de crisis waar iedereen last van heeft. Daardoor bezuinigt het Rijk fors, wat zijn weerslag heeft op het geld dat de gemeente krijgt. Ook de crisis in de huizenmarkt betekent dat de nieuwbouwwijk Bangerd en Oosterpolder een flinke financiële tegenvaller oplevert.

Maar het grote tekort waar Hoorn voor staat is ook deels veroorzaakt door het beleid van dit college. Met name het besluit om tientallen miljoenen te investeren in een nieuwe toegangsweg (Carbasiusweg) en spoorwegovergang legt voor de komende tientallen jaren een fors beslag op de begroting. Hoorns Belang was en is tegen deze investering op het moment dat wij voor zulke zware bezuinigingen staan. Als het na de verkiezingen nog mogelijk is, zal Hoorns Belang zich na de verkiezingen inzetten voor het stopzetten van dit project.

Wat er moet gebeuren

Zelfs als we stoppen met het bovengenoemde project, houdt de gemeente een fors tekort. Daarom hebt u in dit verkiezingsprogramma geen plannen voor grote investeringen aangetroffen. Hoorns Belang is een partij die nuchter en realistisch beleid wil voeren, dus geen beleid waarbij we geld uitgeven dat we niet hebben. Bij de resterende bezuinigingen die we moeten uitvoeren, willen we een aantal zaken nastreven.

  • In de eerste plaats willen we geen bezuinigingen die een negatief effect hebben op onze economie. Dat betekent dus dat de inspanningen om nieuwe bedrijvigheid naar Hoorn te krijgen door moeten gaan.
  • Daarnaast willen we alles op alles zetten om het sociale gezicht van Hoorn te behouden.
  • Wel willen we inzetten op meer efficiëncy binnen het gemeentelijk apparaat. Onze inzet voor minder regels, zal ook leiden tot minder uitvoeringskosten. Bij nieuw beleid willen we ook dat het college altijd aangeeft wat de uitvoeringskosten van dit beleid zijn.
  • Hoorns Belang wil zuinig omgaan met overheidsgeld. Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Geen lasten van nu doorschuiven naar volgende generaties. Want Hoorns Belang is zich ervan bewust dat iedere euro die gemeente uitgeeft belastinggeld is. Belastinggeld wordt opgebracht door onze ondernemers en inwoners. Daarom wil Hoorns Belang steeds bekijken of wat we als gemeente doen nog zinvol en noodzakelijk is.
  • Tot slot wil Hoorns Belang bij de te nemen bezuinigingen gebruik maken van de kennis die in de stad aanwezig is. Daarom wil zij een meldpunt voor inefficiënt beleid en verspilling. Dit meldpunt wordt blijvend actief gepromoot. Om te voorkomen dat melding blijven liggen wordt periodiek een overzicht van alle ideeën en de daarop genomen maatregelen gepubliceerd.

logo hoornsbelang small