Heffing grofvuil opgeschort, vragen hierover aan het college

grof vuil art34 vragen interpellatie debatLet wel de heffing is opgeschort, dus nog niet van de baan! Dat heeft het dagelijks bestuur van het CAW, Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland waar ook ons college deel van uitmaakt, onlangs besloten. Zowel de aankondiging van de heffing alsmede de opschorting heeft de raad uit de krant moeten vernemen. Op geen enkele wijze heeft het college de moeite genomen de raad direct te informeren.

Naar aanleiding van deze werkwijze, de nog steeds voortdurende onduidelijkheid met daaruit voortvloeiend de onzekerheid voor de inwoners van Hoorn en het negeren van de gemeenteraad, hebben de fracties Hoorns Belang, HOP, CDA, VVD, HL, HSP, Tonnaer en VOC Hoorn met steun van de PvdA en fractie Jong en Oud artikel 34 vragen gesteld. Artikel 34 vragen zijn een middel om vragen te stellen aan het college met de mogelijkheid om het onderwerp op de eerst volgende raadsvergadering op de agenda te zetten (interpellatie debat).

Hoorns Belang is in ieder geval fel tegen deze heffing. Met deze heffing worden juist de zwakkeren uit onze samenleving gedupeerd. Zij met een lager inkomen, zij die geen auto hebben of kunnen betalen. Daarnaast kan deze heffing tot gevolg hebben dat mensen het grof vuil ergens langs de weg dumpen.

Hieronder kunt u de betreffende vragen lezen waarvan de inhoud geen verdere uitleg behoeft:

klik hier

Hieronder het betreffende artikel NHD van 29 augustus 2017:

grof vuil nhd

Kies voor Hoorn, stem Hoorns Belang

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. In de raadsperiode 2014-2018 heeft Hoorns Belang 2 raadszetels in de gemeenteraad.
Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

Onze uitgangspunten:

Wij baseren ons  op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alles wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend. Klik hier voor onze uitgangspunten.

logo hoornsbelang small