Grof vuil roept vragen op bij politiek Westfriesland

Grof vuil 20 euro steeds meer partijen tegenBij steeds meer gemeenten in WestFriesland komt verzet tegen het voornemen van HVC om € 20,00 te vragen voor het ophalen van grof vuil. De gemeenteraad van Medemblik komt op 7 september in een extra raadsvergadering bijeen om over dit besluit te spreken, wat al aangeeft hoe boos ze daar zijn. Ook hebben wij geluiden uit andere gemeenten gehoord dat ze tegen dit besluit zijn.
Hoorns Belang en HOP hebben antwoord van het college gehad op de artikel 36 vragen waarin het college aangaf verder niets te willen doen tegen dit besluit. Wat ons betreft is dus ook hier het laatste woord nog niet over gezegd.

Volgende week zullen Hoorns Belang en HOP gezamelijk juridisch en ambtelijk advies in gaan winnen over o.a. de vraag: had dit besloten mogen worden buiten de gemeenteraden om? Voor ons is deze werkwijze, buiten de raad om, en deze extra heffing in ieder geval onacceptabel!

Wij willen dit uiterlijk op de eerstvolgende raadsvergadering van 26 september agenderen.

In de gemeenteraad van Hoorn zelf groeit de steun ook. Zelfs in het zomerreces en tijdens de kermisweek krijgen we steeds meer neuzen dezelfde kant op, waarvoor onze dank!
De volgende partijen hebben steun aan ons toegezegd. Hieronder de partijen met daarachter het getal van het aantal raadszetels die zij vertegenwoordigen. We hebben 18 of meer stemmen nodig voor een raadsmeerderheid en zo te zien gaan we dat dik halen:

Hoorns belang: 2
HOP: 2
Hoorn Lokaal 1
PvdA: 5
Fractie Tonnear: 2
SP: 4
VOCHoorn: 3
CDA: 3
Hoornse Senioren Partij: 1
VVD: 3

Ons rest niets anders dan te zeggen: wordt vervolgd......

Hieronder het kranten artikel van NHD van 19 augustus 2017

Grof vuil vragen politiek westfriesland

Kies voor Hoorn, stem Hoorns Belang

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. In de raadsperiode 2014-2018 heeft Hoorns Belang 2 raadszetels in de gemeenteraad.
Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

Onze uitgangspunten:

Wij baseren ons  op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alles wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend. Klik hier voor onze uitgangspunten.

logo hoornsbelang small