Grof vuil roept vragen op bij politiek Westfriesland

Grof vuil 20 euro steeds meer partijen tegenBij steeds meer gemeenten in WestFriesland komt verzet tegen het voornemen van HVC om € 20,00 te vragen voor het ophalen van grof vuil. De gemeenteraad van Medemblik komt op 7 september in een extra raadsvergadering bijeen om over dit besluit te spreken, wat al aangeeft hoe boos ze daar zijn. Ook hebben wij geluiden uit andere gemeenten gehoord dat ze tegen dit besluit zijn.
Hoorns Belang en HOP hebben antwoord van het college gehad op de artikel 36 vragen waarin het college aangaf verder niets te willen doen tegen dit besluit. Wat ons betreft is dus ook hier het laatste woord nog niet over gezegd.

Volgende week zullen Hoorns Belang en HOP gezamelijk juridisch en ambtelijk advies in gaan winnen over o.a. de vraag: had dit besloten mogen worden buiten de gemeenteraden om? Voor ons is deze werkwijze, buiten de raad om, en deze extra heffing in ieder geval onacceptabel!

Wij willen dit uiterlijk op de eerstvolgende raadsvergadering van 26 september agenderen.

In de gemeenteraad van Hoorn zelf groeit de steun ook. Zelfs in het zomerreces en tijdens de kermisweek krijgen we steeds meer neuzen dezelfde kant op, waarvoor onze dank!
De volgende partijen hebben steun aan ons toegezegd. Hieronder de partijen met daarachter het getal van het aantal raadszetels die zij vertegenwoordigen. We hebben 18 of meer stemmen nodig voor een raadsmeerderheid en zo te zien gaan we dat dik halen:

Hoorns belang: 2
HOP: 2
Hoorn Lokaal 1
PvdA: 5
Fractie Tonnear: 2
SP: 4
VOCHoorn: 3
CDA: 3
Hoornse Senioren Partij: 1
VVD: 3

Ons rest niets anders dan te zeggen: wordt vervolgd......

Hieronder het kranten artikel van NHD van 19 augustus 2017

Grof vuil vragen politiek westfriesland

Kies voor het beste voor Hoorn, stem ÉénHoorn, Renata Gravendijk #8

Folder renata website HBÉénHoorn is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. Deze partij is een fusie partij van 3 partijen: HOP, VOCH en recentelijk hebben wij, Hoorns Belang, ons er ook bij aangesloten. ÉénHoorn heeft 4 raadszetels in de gemeenteraad van 2018-2022.
Door het samengaan van deze partijen hebben we geprobeerd wat te doen aan de versnippering in de Hoornse politiek. Vanuit deze verbindende kracht wil Renata Gravendijk, voormalig raads-en commissielid van Hoorns Belang, zich graag namens u inzetten voor een beter Hoorn.  Laat het geluid van Hoorns Belang voortleven bij ÉénHoorn en stem 14, 15 of 16 maart op Renata Gravendijk. Zij is nummer 8 op de lijst van ÉénHoorn.
Dank u wel!

logo 1Hoorn gemeenteraadsverkiezingen