Grof vuil: alleen zelf brengen is nog gratis. Hoorns Belang stelt vragen

Grof vuil voor eigen rekening art 36 vragenVanmorgen stond in het NHD een artikel waarin stond dat men voornemens is het grof vuil alleen tegen een vergoeding te willen ophalen. Indien mensen het grof vuil zelf brengen bij de afvalbrengstations, dan alleen is het nog gratis. Dit brengt natuurlijk grote problemen met zich mee voor mensen die het financieel niet zo breed hebben en dus vaak niet over een auto en aanhangwagen beschikken. Hoorns Belang is hier verbaasd over, mede omdat recentelijk nog veel commotie was bij HVC rond salariering.

Samen met HOP hebben wij de volgende artikel 36 vragen gesteld aan het college:

Klik hier

Kies voor Hoorn, stem Hoorns Belang

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. In de raadsperiode 2014-2018 heeft Hoorns Belang 2 raadszetels in de gemeenteraad.
Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

Onze uitgangspunten:

Wij baseren ons  op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alles wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend. Klik hier voor onze uitgangspunten.

logo hoornsbelang small