Harry de Vries - Oprichter

Harry de VriesHallo, mijn naam is Harry de Vries, geboren te Amsterdam en in 1978 naar Hoorn gekomen. Ik ben al 41 jaar gelukkig getrouwd en heb 2 volwassens zoons, beiden afgestudeerd. Ik werk als buschauffeur bij Connexxion.

Ik heb in het verleden gemerkt dat ik mij begon te ergeren aan de houding van de Woningstichting en Gemeentepolitiek over inspraakmogelijkheden van de burgers en de verloederingen van de stad, in het bijzonder Risdam-Noord, waar ik woon.

Ik ben begonnen met de oprichting van de huurdersvereniging “De Tuinen” en was afgevaardigde van deze huurdersvereniging in de bewonersraad van de Woningstichting. Daarna heb ik met Stichting Netwerk het overleg Risdam Noord van de grond getild.

Destijds kwam ik, door middel van een brief, in aanraking met de heer P. van der Hal, waarin een oproep werd gedaan mee te doen aan een nieuwe lokale (nog op te richten) politieke partij. Na een goed gesprek heb ik ja gezegd en samen met de heren P. van der Hall en R. Held hebben wij Hoorns Belang opgericht, een open en transparante partij, met de intentie de burger meer zeggenschap te laten krijgen, zoals een referendum over belangrijke vraagstukken.

logo hoornsbelang small