Renata Gravendijk

Ik ben geboren in Venezuela en woon al sinds mijn tweede levensjaar in Nederland. Opgegroeid in Rotterdam wat ook goed te horen is in de raads- en commissievergaderingen, ben ik via Oud Beyerland, Oosthuizen in 1995 in Hoorn terecht gekomen. Ik ben getrouwd met Sjoerd Gravendijk en samen hebben we 1 zoon: Robin.

Van september 2013 tot september 2017 was ik commissielid voor Hoorns Belang en heb in die hoedanigheid al veel dossierkennis en ervaring opgedaan. Sinds 26 september 2017 heb ik het stokje overgenomen van Symen van der Meer en ben ik raadslid van Hoorns Belang en doe dit werk met groot plezier! Niet alleen om het werk zelf maar ook omdat we zo'n fijn, gezellig en stabiel team hebben. Dat blijkt ook wel uit het feit dat we sinds de laatste verkiezingen (2014) met hetzelfde team werken.  Voor mij een extra motivatie om dit werk te blijven doen!

Lees meer

Kor de Vries - Secretaris

korVanaf 1969 woon ik met veel plezier in de Grote Waal. De afgelopen 12 jaar heb ik mij ingezet voor de verbetering van de leefbaarheid in de Grote Waal.
Er zijn meer speelplekken in onze wijk gekomen, het onderhoud van straten en speelplekken is verbeterd en het onderhoud van openbaar groen gaat nu kwaliteitsgestuurd. Verder is er een sneeuwruimploeg Grote Waal opgericht, waar ik aan meewerk, die de wandel- en fietspaden en wegen begaanbaar houden: dit wordt zeer gewaardeerd door de inwoners en winkeliers.

Lees meer

Harry de Vries - Oprichter

Harry de VriesHallo, mijn naam is Harry de Vries, geboren te Amsterdam en in 1978 naar Hoorn gekomen. Ik ben al 41 jaar gelukkig getrouwd en heb 2 volwassens zoons, beiden afgestudeerd. Ik werk als buschauffeur bij Connexxion.

Ik heb in het verleden gemerkt dat ik mij begon te ergeren aan de houding van de Woningstichting en Gemeentepolitiek over inspraakmogelijkheden van de burgers en de verloederingen van de stad, in het bijzonder Risdam-Noord, waar ik woon.

Lees meer

logo hoornsbelang small