Flexwonen voor spoedzoekers

De laatste tijd is er nogal veel gediscussieerd over flexwonen in Hoorn. Dit betreft in eerste instantie de locaties op de Nieuwe Steen en in de wijk Bangert Oosterpolder.

Flexwoningen zijn 20-40 tijdelijke éénpersoonswoningen (te realiseren door stapelbare containers) waar spoedzoekers (dakloze mensen) voor een periode van maximaal 2 jaar mogen wonen.

Hoorns Belang is zich terdege bewust van het tekort aan (sociale) huurwoningen in Hoorn en is van mening dat er ook gezocht moet worden naar een oplossing voor spoedzoekers. Ons uitgangspunt is dat iedereen recht heeft op een dak boven zijn hoofd.

Het massaal clusteren van flexwoningen ziet Hoorns Belang niet als de ideale oplossing. Flexwonen op zich zou een goede manier van huisvesting kunnen zijn maar dan zeker niet op grote schaal of in grote getale geconcentreerd op één locatie. Ook bij de bewoners uit de omgeving van mogelijke flexlocaties is onvoldoende draagvlak voor massale huisvesting. En zonder voldoende draagvlak krijgt een project weinig kans van slagen.
Kleinschalig, spreiding, goede interactie en afstemming met omwonenden, duidelijke randvoorwaarden en goede begeleiding zijn hierbij van cruciaal belang. Hoorns Belang neemt deze punten dan ook mee in zijn overwegingen bij een mogelijk raadsbesluit.

logo hoornsbelang small