Economie & Financiën

Hoorns Belang wil de lokale economie stimuleren door Hoorn veel ondernemersvriendelijker te maken: overbodige regels afschaffen, bureaucratie terugdringen en lasten voor ondernemers verlagen.
Een bloeiend bedrijfsleven is onmisbaar voor Hoorn, Zwaag en Blokker. Lokale ondernemers zorgen voor banen, voor welvaart en voor een bruisende gemeente. De rol van de gemeente is het zo veel mogelijk ondersteunen van die ondernemingen. In de praktijk is de gemeente meer een last dan een lust voor ondernemers. Ze hebben te maken met een enorme hoeveelheid regels, vergunningen en beperkingen. Veel activiteiten van ondernemingen die niemand tot last zijn worden toch vaak niet toegestaan. En als het wel mag, dan krijgen bedrijven niet zelden te maken met torenhoge lasten in de vorm van leges.

Maar ook voor de inwoners zijn de lasten vaak veel te hoog en niet uit te leggen. Niemand begrijpt nog de logica van de hondenbelasting, terwijl andere huisdieren belastingvrij door het leven gaan. Gemeentelijke lasten moeten zo laag mogelijk zijn. En als er dan toch betaald moet worden, dan moeten de tarieven redelijk, eerlijk en begrijpelijk zijn.

Stellingen kieskompas:

Klik op de titels hieronder waarna het onderwerp automatisch uitklapt met nadere uitleg.

+ Het aantal koopzondagen moet beperkt worden

Helemaal niet mee eens
Hoorns Belang wil zo weinig mogelijk overbodige en beperkende regels. Ondernemers zijn heel goed zelf in staat te bepalen wanneer het voor hun verstandig is open of gesloten te zijn.

 

 

 

+ De hondenbelasting moet worden afgeschaft

Helemaal mee eens
Hondenbelasting is een volstrekt willekeurige belasting. Het is niet uit te leggen waarom voor het ene huisdier wel belasting betaald moet worden en voor het andere niet.
Hondenbelasting is een belasting uit de middeleeuwen. Deze is ingevoerd om verspreiding van hondsdolheid te voorkomen en later is het argument gebruikt dat honden lastdieren zijn.
Beiden zijn niet meer van deze tijd en het is niet te rechtvaardigen tegenover andere huisdierbezitters. Verder is het bezit van honden voor grote groepen mensen van groot sociaal belang.

+ De lokale lasten voor bedrijven moeten worden verlaagd

Helemaal mee eens
De lasten voor ondernemers, zoals leges voor vergunningen, zijn enorm hoog. Voor bijvoorbeeld een horecabedrijf kan dit oplopen tot enkele duizenden euro’s. Dit belemmert de economische groei en is daardoor slecht voor de werkgelegenheid. Het maakt het lastig een eigen onderneming te starten.

 

+ Om de sociale voorzieningen te verbeteren, mogen de lokale belastingen worden verhoogd

Niet mee eens
Hoorn heeft goede sociale voorzieningen. Als er een probleem is, dan is dat de toegankelijkheid. De al bestaande voorzieningen zijn vaak onbekend en de bureaucratie is veel te groot.

+ Horeca ondernemers mogen zelf hun sluitingstijden bepalen

Helemaal mee eens
Ondernemers zijn heel goed in staat om zelf openingstijden te bepalen. Die ruimte moeten ze hebben, mits het niet leidt tot verstoring van openbare orde en onredelijke overlast.

+ Om meer te kunnen investeren in de promotie van Hoorn, moet de toeristenbelasting worden heringevoerd

Helemaal mee eens
Voor toeristen is het een symbolisch bedrag, maar voor de gemeente biedt het kansen te investeren in de kwaliteit van de toeristische voorzieningen.
Omdat het om een symbolisch bedrag gaat, gaat dit niet ten koste van de gastvrijheid. Het is zowel in Nederland als in de rest van de wereld een normaal gebruik. Toeristen maken immers gebruik van voorzieningen die betaald worden door alle lokale bewoners. Deze bijdrage aan de algemene middelen moeten wel ingezet worden voor de verbetering en uitbreiding van de toeristische sector.

+ Toeristische voorzieningen mogen uitbreiden, ook als dit tot overlast voor omwonenden kan leiden

Niet mee eens
Hoorns Belang is voorstander van het verder ontwikkelen en verbeteren van toerististische voorzieningen. Niemand is gebaat bij een ongebreidelde groei die tot overlast leidt.

logo hoornsbelang small