De vlag kan uit in de raadszaal van Hoorn!

Nederlandse vlag in raadszaal HoornDe vlag kan uit in Hoorn! Op initiatief van Hoorns Belang en het CDA zal de Nederlandse vlag gaan "wapperen" in de raadszaal van de gemeente Hoorn. Met een krappe meerderheid van 18 stemmen voor en 16 tegen, is ons voorstel aangenomen. Geen grote meerderheid, maar gelukkig voldoende. Hoorns Belang is hier erg blij mee!

Aanleiding:

Sinds 14 november hangt de Nederlandse vlag in de Tweede Kamer nadat een motie hiertoe door bijna de gehele kamer werd gesteund. Daarnaast is in de afgelopen periode door diverse gemeenteraden in het land gesproken over dit voorbeeld. Te verwachten is dat op korte termijn in het land vergelijkbare voorstellen zullen komen en worden aangenomen. Op dit moment zijn voorstellen aangenomen in o.a. Holten-Rijssen, Urk en Dordrecht.

Waarom hebben we dit voorstel gemaakt?

Onze nationale driekleur, de Nederlandse vlag, is het symbool van de Nederlandse cultuur, rechtsstaat, grondwet, vrijheid en diversiteit. Daarnaast staat zij symbool voor de eenheid en de onafhankelijkheid van het gehele Koninkrijk der Nederlanden. Wij vinden daarom dat onze driekleur in de gemeenteraadszaal thuis hoort. 

Artikel 33 RvO

Dit voorstel is in de gemeenteraad behandeld met gebruik making van een initiatiefvoorstel op basis van artikel 33 Reglement van Orde. Gebruikelijk is dat het college raadsvoorstellen op de raadsagenda zet ter behandeling in de gemeenteraad. Een intiatiefvoorstel op basis van artikel 33 Reglement van Orde is een middel die raadsleden kunnen aanspreken zelf een onderwerp via een voorstel op de raadsagenda te krijgen.

 

Kies voor het beste voor Hoorn, stem ÉénHoorn, Renata Gravendijk #8

Folder renata website HBÉénHoorn is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. Deze partij is een fusie partij van 3 partijen: HOP, VOCH en recentelijk hebben wij, Hoorns Belang, ons er ook bij aangesloten. ÉénHoorn heeft 4 raadszetels in de gemeenteraad van 2018-2022.
Door het samengaan van deze partijen hebben we geprobeerd wat te doen aan de versnippering in de Hoornse politiek. Vanuit deze verbindende kracht wil Renata Gravendijk, voormalig raads-en commissielid van Hoorns Belang, zich graag namens u inzetten voor een beter Hoorn.  Laat het geluid van Hoorns Belang voortleven bij ÉénHoorn en stem 14, 15 of 16 maart op Renata Gravendijk. Zij is nummer 8 op de lijst van ÉénHoorn.
Dank u wel!

logo 1Hoorn gemeenteraadsverkiezingen