De vlag kan uit in de raadszaal van Hoorn!

Nederlandse vlag in raadszaal HoornDe vlag kan uit in Hoorn! Op initiatief van Hoorns Belang en het CDA zal de Nederlandse vlag gaan "wapperen" in de raadszaal van de gemeente Hoorn. Met een krappe meerderheid van 18 stemmen voor en 16 tegen, is ons voorstel aangenomen. Geen grote meerderheid, maar gelukkig voldoende. Hoorns Belang is hier erg blij mee!

Aanleiding:

Sinds 14 november hangt de Nederlandse vlag in de Tweede Kamer nadat een motie hiertoe door bijna de gehele kamer werd gesteund. Daarnaast is in de afgelopen periode door diverse gemeenteraden in het land gesproken over dit voorbeeld. Te verwachten is dat op korte termijn in het land vergelijkbare voorstellen zullen komen en worden aangenomen. Op dit moment zijn voorstellen aangenomen in o.a. Holten-Rijssen, Urk en Dordrecht.

Waarom hebben we dit voorstel gemaakt?

Onze nationale driekleur, de Nederlandse vlag, is het symbool van de Nederlandse cultuur, rechtsstaat, grondwet, vrijheid en diversiteit. Daarnaast staat zij symbool voor de eenheid en de onafhankelijkheid van het gehele Koninkrijk der Nederlanden. Wij vinden daarom dat onze driekleur in de gemeenteraadszaal thuis hoort. 

Artikel 33 RvO

Dit voorstel is in de gemeenteraad behandeld met gebruik making van een initiatiefvoorstel op basis van artikel 33 Reglement van Orde. Gebruikelijk is dat het college raadsvoorstellen op de raadsagenda zet ter behandeling in de gemeenteraad. Een intiatiefvoorstel op basis van artikel 33 Reglement van Orde is een middel die raadsleden kunnen aanspreken zelf een onderwerp via een voorstel op de raadsagenda te krijgen.

 

Kies voor Hoorn, stem Hoorns Belang

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. In de raadsperiode 2014-2018 heeft Hoorns Belang 2 raadszetels in de gemeenteraad.
Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

Onze uitgangspunten:

Wij baseren ons  op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alles wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend. Klik hier voor onze uitgangspunten.

logo hoornsbelang small