De Hoornse raad unaniem tegen grofvuil heffing gestemd

Gisterenavond d.d. 26 september2017 heeft de raad unaniem gestemd voor een wilde motie waarin het college werd opgeroepen om in de extra vergadering van het Algemeen Bestuur CAW op 28 september 2017 aan te dringen dat de eerdere maatregel, zoals verwoord in het CAW-memo van 21 juli 2017, per direct wordt ingetrokken. Die eerdere maatregel hield in dat er € 20 euro berekend zou worden voor het ophalen van grof vuil.

Hoorns Belang is blij met dit resultaat. Deze heffing werd buiten de gemeenteraden om besloten wat nooit had mogen gebeuren daar dit een raadsbevoegdheid is en geen bevoegdheid van het CAW. Nog een reden om deze maatregel te willen afschaffen is dat deze maatregel juist die mensen treft die het financieel niet breed hebben. Daarnaast was de kans groot bij deze maatregel, dat mensen hun grof vuil dan maar ergens langs de weg dumpen.

Ook werd er een wilde motie aangenomen waarin opgeroepen werd gemeenteraden eerder te betrekken bij besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen zoals nu bijvoorbeeld het ophalen van grof vuil.

Goed nieuws dus!

Kies voor Hoorn, stem Hoorns Belang

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. In de raadsperiode 2014-2018 heeft Hoorns Belang 2 raadszetels in de gemeenteraad.
Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

Onze uitgangspunten:

Wij baseren ons  op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alles wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend. Klik hier voor onze uitgangspunten.

logo hoornsbelang small