De Hoornse raad unaniem tegen grofvuil heffing gestemd

Gisterenavond d.d. 26 september2017 heeft de raad unaniem gestemd voor een wilde motie waarin het college werd opgeroepen om in de extra vergadering van het Algemeen Bestuur CAW op 28 september 2017 aan te dringen dat de eerdere maatregel, zoals verwoord in het CAW-memo van 21 juli 2017, per direct wordt ingetrokken. Die eerdere maatregel hield in dat er € 20 euro berekend zou worden voor het ophalen van grof vuil.

Hoorns Belang is blij met dit resultaat. Deze heffing werd buiten de gemeenteraden om besloten wat nooit had mogen gebeuren daar dit een raadsbevoegdheid is en geen bevoegdheid van het CAW. Nog een reden om deze maatregel te willen afschaffen is dat deze maatregel juist die mensen treft die het financieel niet breed hebben. Daarnaast was de kans groot bij deze maatregel, dat mensen hun grof vuil dan maar ergens langs de weg dumpen.

Ook werd er een wilde motie aangenomen waarin opgeroepen werd gemeenteraden eerder te betrekken bij besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen zoals nu bijvoorbeeld het ophalen van grof vuil.

Goed nieuws dus!

Kies voor het beste voor Hoorn, stem ÉénHoorn, Renata Gravendijk #8

Folder renata website HBÉénHoorn is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. Deze partij is een fusie partij van 3 partijen: HOP, VOCH en recentelijk hebben wij, Hoorns Belang, ons er ook bij aangesloten. ÉénHoorn heeft 4 raadszetels in de gemeenteraad van 2018-2022.
Door het samengaan van deze partijen hebben we geprobeerd wat te doen aan de versnippering in de Hoornse politiek. Vanuit deze verbindende kracht wil Renata Gravendijk, voormalig raads-en commissielid van Hoorns Belang, zich graag namens u inzetten voor een beter Hoorn.  Laat het geluid van Hoorns Belang voortleven bij ÉénHoorn en stem 14, 15 of 16 maart op Renata Gravendijk. Zij is nummer 8 op de lijst van ÉénHoorn.
Dank u wel!

logo 1Hoorn gemeenteraadsverkiezingen