De Halve Maen mag blijven in 2018!

Halve Maen hoorn VOC 2018 weg of nietLaatste nieuws: tijdens de raadsvergadering van 14 november 2017 heeft de meerderheid van de raad inclusief Hoorns Belang besloten dat de Halve Maen nog 1 jaar mag blijven met een optie voor 2019. Maar de toekomst van de Halve Maen na 2018 blijft onzeker. Daarom heeft Hoorns Belang haar grote zorgen uitgesproken over Stichting Varend Erfgoed (SVE) en heeft het college vragen hierover gesteld. Deze stichting is namelijk volledig afhankelijk van de huurinkomsten van de Halve Maen, maar ook onmisbaar in onze haven.

Het antwoord van onze wethouder Ben Tap was duidelijk: als college gaan zij op tijd in gesprek met deze stichting om samen met hen aan een oplossing te werken mocht de Halve Maen teruggaan naar haar eigenaar in Amerika. Voor Hoorns Belang was dit antwoord voorlopig voldoende, maar we houden natuurlijk de vinger aan de pols!

Wilt u ons betoog van gisterenavond lezen? klik dan hier

Hieronder vindt u het verslag van de Algemene Raadscommissie vergadering van 17 oktober 2017:

Gisterenavond, d.d. 17 oktober 2017, hebben de politieke partijen dit veel besproken onderwerp behandeld in de Algemene Raads Commissie Vergadering (ARC). Hoorns Belang begon deze vergadering open, dus zonder een standpunt in te nemen. We wilden eerst de andere partijen aanhoren voordat wij een definitief besluit namen. Waarover moest de raad een beslissing nemen:

 1. Voor de exploitatie van de Halve Maen een keuze te maken uit de volgende twee scenario's
  1. De bruikleenovereenkomst te verlengen met één jaar (2018) met een optie voor nog een jaar (2019).
  2. Of de bruikleenovereenkomst op te zeggen per 01 -04-2018
 2. Indien wordt gekozen voor optie a, het verwachte exploitatietekort van 28.000 euro in 2018 ten laste van het begrotingsresultaat te brengen.

Er zijn heel wat voors en tegens om voor of tegen het vertrek van de Halve Maen te zijn.

We noemen er hier een paar op:

Voor vertrek Halve Maen:

 • Het Westfries Museum is van de gemeente en zij exploiteren de Halve Maen. De gemeente onderneemt dus. Maar is dat een taak van de gemeente? Moet de gemeente zich niet uitsluitend bezig houden met haar primaire taken: ondersteunen, faciliteren en stimuleren? Ondernemen zou je aan de ondernemers zelf moeten over laten.
 • Het is een schip van "bijleg" geworden. Al jaren heeft de gemeente te kampen met verlies en de verwachtingen voor de komende jaren zijn niet anders. Deze verliezen gaan wel ten laste van gemeenschapsgeld. Het geld van de inwoners van Hoorn.

Een slechte investering dus met gemeenschapsgeld!

Tegen vertrek Halve Maen:

 • De Halve Maen draait op 80 vrijwilligers die hun hart, ziel en zaligheid gestoken hebben in dit project. Indien we kiezen voor vertrek van de Halve Maen, wat doen we hen aan?
 • De afspraak was dat de Halve Maen hier in ieder geval 5 jaar zou liggen en daarmee schep je als gemeente verwachtingen. Vele inwoners en ondernemers rekenen op de Halve Maen en sommige ondernemers hebben zelfs hierin geïnvesteerd. Getuigt het niet van onbehoorlijk bestuur van de gemeente de Halve Maen eerder terug te sturen en dus hun belofte niet na te komen?
 • De Halve Maen huurt ruimte bij Stichting Varend Erfgoed (SVE). Hoe laten wij hen achter? Zij moeten straks een groot bedrag aan huurinkomsten missen. Is hun continuïteit wel gewaarborgd?

Een dilemma dus. 

Van de andere politieke partijen kwamen goede argumenten naar voren om het schip hier te houden:

 • Bij de Halve Maen komen heel veel schoolkinderen op bezoek. Zij leren op een leuke en speelse wijze over de gouden Eeuw, de VOC etc.
 • De Halve Maen heeft al geld gekost en we spreken nu slechts over 1 jaar.
 • De Halve Maen heeft Hoorn goed op de kaart gezet en dat is onbetaalbaar. Promotie voor Hoorn dus en dat mag wel wat kosten

Na alle partijen aangehoord te hebben hebben wij de voorzitter van de ARC laten weten dat wij kiezen voor optie A (De bruikleenovereenkomst te verlengen met één jaar (2018) met een optie voor nog een jaar (2019). Wel onder een klein voorbehoud, want we willen dit natuurlijk eerst overleggen met ons team.

Wel heeft Hoorns Belang 2 amendementen aangekondigd die te maken hebben met het voortbestaan van Stichting Varend Erfgoed. Deze amendementen zijn alleen van toepassing indien de gemeenteraad kiest voor vertrek van de Halve Maen. Dat kan in 2018 zijn, maar ook de jaren daarna. Amendementen zijn aanpassingen op een raadsbesluit:

 • Hoorns belang vindt dat de kosten om het bezoekerscentrum weer terug te brengen in de staat dat het afgeleverd is, voor rekening dient te komen van de gemeente. In het raadsvoorstel lezen wij namelijk dat Stichting Varend Erfgoed deze kosten moet betalen. Vergelijk het met een huurwoning: ook van de huurders van huurwoningen wordt verlangt dat de huurwoning netjes en leeg opgeleverd wordt.
 • Zodra de Halve Maen weg is, komt er een einde aan de samenwerking tussen het Westfries Museum en Stichting Varend Erfgoed. Dit heeft tot gevolg dat SVE huurinkomsten gaat missen wat een aanzienlijk bedrag is. Wij zullen dan ook amenderen dat het Westfries Museum/de gemeente in gesprek gaat met deze stichting met als doel ondersteuning en tot een oplossing te komen zolang zij hun exploitatie nog niet rond hebben. Desnoods middels het herstellen van de subsidie naar het bedrag van voor de Halve Maen. Wij zullen het college dan ook oproepen tot een raadsvoorstel hierover.

Het zal nog spannend worden op de raadsvergadering van 14 november a.s., waar uiteindelijk wordt besloten over de toekomst van de Halve Maen hier in Hoorn. Er zijn partijen voor en tegen de Halve Maen. Sommige partijen hebben zelfs aangekondigd verdeeld te gaan stemmen. Dat laatste betekent dat binnen 1 partij raadsleden zowel voor als tegen zullen stemmen.

 

 

Kies voor het beste voor Hoorn, stem ÉénHoorn, Renata Gravendijk #8

Folder renata website HBÉénHoorn is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. Deze partij is een fusie partij van 3 partijen: HOP, VOCH en recentelijk hebben wij, Hoorns Belang, ons er ook bij aangesloten. ÉénHoorn heeft 4 raadszetels in de gemeenteraad van 2018-2022.
Door het samengaan van deze partijen hebben we geprobeerd wat te doen aan de versnippering in de Hoornse politiek. Vanuit deze verbindende kracht wil Renata Gravendijk, voormalig raads-en commissielid van Hoorns Belang, zich graag namens u inzetten voor een beter Hoorn.  Laat het geluid van Hoorns Belang voortleven bij ÉénHoorn en stem 14, 15 of 16 maart op Renata Gravendijk. Zij is nummer 8 op de lijst van ÉénHoorn.
Dank u wel!

logo 1Hoorn gemeenteraadsverkiezingen