Cultuur, sport en recreatie

Cultuur

Hoorn is een historische stad met een groot cultureel erfgoed. Activiteiten en evenementen houden de stad bruisend en zorgen ervoor dat er veel te beleven valt in Hoorn. Lokale organisaties die activiteiten verzorgen voor jong en oud moeten daarom behouden blijven. Hoorns Belang ziet hierbij een faciliterende rol voor de gemeente o.a. door de organisaties beter met elkaar te laten samenwerken en/of samenwerkingsverbanden met ondernemers en evenementenorganisaties aan te gaan. Dit zorgt voor een evenwichtigere en minder afhankelijke financiële positie van gesubsidieërde organisaties.

Kunst en cultuur mag niet alleen en/of voornamelijk afhankelijk zijn van gemeentesubsidies. De financiële positie van de gemeente maakt het noodzakelijk dat instellingen minder afhankelijk worden van subsidies. Hoorns Belang is van mening dat elke vorm van subsidiëring goed overwogen moet worden en in het belang van de gemeenschap moet zijn.

Sport en recreatie

Hoorns Belang ziet sport als een middel voor een gezondere samenleving. Sportverenigingen zorgen voor meer verbinding in de wijk en maatschappelijke betrokkenheid. Het beter onderhouden van sportlocaties en ondersteunen van de huidige sportverenigingen zorgen voor een toekomstbestendig regionaal sportnetwerk. Hoorns Belang is van mening dat het verplicht samen gebruik moeten maken van een sportlocatie niet bijdraagt aan het behoud van de identiteit van de sport.

Het belangrijkste is dat sport toegankelijk en betaalbaar is en blijft voor alle inwoners en niet specifiek voor een doelgroep.

Stellingen kieskompas:

Klik op de titels hieronder waarna het onderwerp automatisch uitklapt met nadere uitleg.

+ Er moet een nieuw evenemententerrein in Hoorn komen

Mee eens
Hoorn is een bruisende stad en evenementen dragen daar zeker aan bij. Evenementen zijn van groot belang voor de lokale economie en de aantrekkelijkheid van Hoorn. Evenementen vragen om een zorgvuldige organisatie, veiligheid en zo min mogelijk overlast. Een locatie buiten de stad zou hiervoor een aanwinst zijn. Hoorns Belang is zich echter bewust dat dit lastig realiseerbaar is door ruimtegebrek.

+ De muziekschool, bibliotheek, het Manifesto en de Blauwe Schuit moeten worden samengebracht in één gebouw

Helemaal niet mee eens
De vier genoemde organisaties samenvoegen gaat volgens Hoorns Belang ten koste van de kwaliteit en het aanbod. De organisaties hebben hun eigen specifieke ruimte nodig. Samenvoeging hiervan vraagt om een groot gebouw met aanpassingen die miljoenen gaat kosten. Hoorns Belang ziet hiervoor op korte termijn binnen Hoorn geen mogelijkheden.

+ De gemeente moet minder geld steken in professionele kunst en meer in amateurkunst

Geen mening
Kunstinstellingen moeten minder afhankelijk worden van subsidies. Dit betekent zowel op professioneel als op amateurgebied. Professionele kunst beschikt meestal wel over enige vorm van financiële ondersteuning, bij amateurkunst is dat minder het geval. Dit betekent niet dat er meer geld gestoken moet worden in amateurkunst. Hoorns Belang is van mening dat elke vorm van subsidiëring goed overwogen moet worden en in het belang van de gemeenschap moet zijn.

+ Subsidies op kunst en cultuur moeten worden verlaagd, zodat de belasting op huisbezit (OZB) omlaag kan

Mee eens
Hoorns Belang ziet graag dat culturele instellingen meer gaan samenwerken, onderling maar ook met ondernemers en evenementenorganisaties. Dit verrijkt de samenleving maar zorgt ook voor een evenwichtigere financiële positie. Kunst en cultuur mag niet alleen en/of voornamelijk afhankelijk zijn van gemeentesubsidies. Hoorns Belang ondersteunt een betere onderlinge samenwerking voor een bruisende kunst- en cultuurstad. Bij het verlagen van subsidies zou het beschikbare geld ten goede kunnen komen aan de OZB.

+ De gemeente moet meer geld uittrekken voor openbare sportlocaties, in plaats van sportverenigingen

Helemaal niet mee eens
Hoorns Belang ziet sport als een middel voor een gezondere samenleving. De gemeente Hoorn heeft voldoende sporthallen die nog beter en efficiënter benut kunnen worden. Meer geld investeren in openbare sportlocaties betekent niet automatisch dat er meer gesport wordt. Hoorns Belang is van mening dat het beter onderhouden van sportlocaties en ondersteunen van de huidige sportverenigingen voor een toekomstbestendig regionaal sportnetwerk zorgt. Sportverenigingen zorgen voor meer verbinding in de wijk en maatschappelijke betrokkenheid.

+ De gemeente moet een hoger percentage van het sportbudget investeren in topsport

Helemaal niet mee eens
Sport moet betaalbaar en toegankelijk zijn en blijven voor alle inwoners en niet specifiek voor een doelgroep. Hoorns Belang vindt daarom dat beschikbaar sportbudget voor alle inwoners geldt en niet alleen voor topsporters.

+ De gemeente mag sportverenigingen verplichten om samen van één locatie gebruik te maken

Helemaal niet mee eens
De gemeente ziet in het samenvoegen van sportverenigingen een mogelijke oplossing voor het bezuinigen op sportuitgaven. Hoorns Belang vindt het belangrijk dat alle inwoners de gelegenheid moeten hebben om te kunnen sporten in de buurt. Hoorns Belang is van mening dat samenvoeging niet opgelegd kan worden door de gemeente en alleen succesvol kan zijn als meerdere partijen dit een goed plan vinden zonder te hoeven zwichten onder gemeentedruk.

 

 

logo hoornsbelang small