Bestuur

Hoorns Belang is een lokale partij zonder opgelegde regels, eisen en verplichtingen van een landelijk overkoepelend partijbureau dat de lokale situatie op geen enkele wijze kan inschatten. Wij wonen naast U en weten daardoor wat er speelt in de gemeente Hoorn. Wij kunnen daar, zonder ingewikkelde ruggespraak met baasjes in Den Haag, op inspelen en op reageren.

Hoorns Belang staat voor een open en transparant bestuur, waarbij alle bestuurders (burgemeester, wethouders en raadsleden) in de gemeente zelf dienen te wonen. Zij zijn uw aanspreekpunt en moeten als zodanig bereikbaar zijn, in de supermarkt, de snackbar of waar dan ook. Hoorns Belang is er voor de inwoners en vindt dat de gemeente goede initiatieven van inwoners zoveel mogelijk moet toejuichen en faciliteren.

Achterkamertjespolitiek is niet ons ding. Dit moet echter niet verward worden met overleg in de wandelgangen. De besluitvorming zelf moet, daar waar mogelijk, in alle openbaarheid worden besproken.

Fusie niet gewenst

Wij vinden de omvang van onze gemeente met Hoorn, Blokker en Zwaag groot genoeg. We zijn tegen een van boven af opgelegde fusie tot een West-Friesland. Voorbeelden van hoe dit fout kan gaan zijn in het gehele land terug te vinden. Fusies gaan veelal gepaard met verspilling van geld en de inwoners en ambtenaren worden nauwelijks of niet gehoord. Zelfs een stapje kleiner, de zogenaamde regionale samenwerkingen of regelingen zijn wat ons betreft aan een herziening toe. Zo hebben de raden nu al bijna geen invloed meer op het beleid van bijvoorbeeld de veiligheidsregio of de afvalverwerking.

Stellingen kieskompas:

Klik op de titels hieronder waarna het onderwerp automatisch uitklapt met nadere uitleg.

+ De wethouders van Hoorn moeten in de gemeente wonen

Helemaal mee eens
Een bestuurder, dus ook wethouder, moet zijn eigen beleid ondergaan. Verder moet hij of zij altijd in het openbaar aanspreekbaar zijn, net als een raadslid. Een wethouder die woont in een andere gemeente kan ook de schijn van belangenverstrengeling wekken bij bepaalde beslissingen

+ Bewoners die zich in de wijken organiseren, kunnen een budget krijgen van de gemeente om te besteden in hun buurt

Helemaal mee eens
Bewoners laten organiseren van activiteiten, samenwerking en diensten bevordert de sociale samenhang, controle en leefbaarheid in een wijk. Het investeren in deze zaken door de gemeente neemt de gemeente dingen uit handen, die de bewoners veel efficiënter en met meer plezier kunnen uitvoeren.

+ Eenvoudige diensten als een paspoort aanvragen of verhuizing doorgeven moeten zo veel mogelijk digitaal gebeuren.

Niet mee eens
Het woord ‘moeten’ is een verkeerde keuze, de mogelijkheid moet worden geschapen om dit te doen. Steeds meer bewoners zullen het gemak gaan inzien, maar de andere bewoners (denk aan ouderen, slecht geletterden of niet-Nederlanders) zullen gewoon zonder barrières deze zaken moeten kunnen regelen.

+ Hoorn moet op termijn fuseren, zodat er één gemeente voor West-Friesland ontstaat

Helemaal niet mee eens
Er zullen ontegenzeggelijk veel voordelen zijn, maar op dit moment zien we al te veel culturele, sociale en demografische verschillen in onze regio. De gemeenschappelijke regelingen laten al zien dat het democratische gehalte vermindert. Vele voorbeelden waar de clustering van gemeentes niet het gewenste resultaat opleveren zijn voorhanden.

logo 1Hoorn gemeenteraadsverkiezingen