Begroting 2018 pitch Hoorns Belang

begroting 2018 pitch Hoorns BelangOp 31 oktober was het eerste gedeelte over de begroting 2018 besproken. Op deze dag mochten alle fracties, 13 wel te verstaan, een betoog houden van maar liefst 8 minuten. Dat is lang vergeleken de 1 of soms 2 minuten die de fracties meestal krijgen om hun visie te geven over een raadsvoorstel tijdens de commissie vergaderingen. Daar maakten de politieke partijen natuurlijk gretig gebruik van. Hierna kregen de wethouders de kans op de vragen te reageren. Als laatste mochten dan weer de fracties reageren op de antwoorden van de wethouders.

Hoorns Belang vroeg o.a. aandacht voor de voorgenomen overdracht van de noord-west zijde van het Oostereiland aan Stichting Varend Erfgoed (SVE)Fractie voorzitter Alex van der Kleij:
"We lezen in de begroting over een overdracht van een deel van het beheer van het Oostereiland, dan horen we ineens dat het niet door is gegaan. Waarom wordt over zo'n zaak met een dergelijke impact de raad niet eerst geraadpleegd?"

Omdat dit erg gevoelig ligt bij de ligplaatshouders en de vereniging Oostereiland heeft onze fractie voorzitter ook gevraagd hoe het zit met het respecteren van de al lopende ligplaats vergunningen/contracten tussen ligplaatshouders en de gemeente door SVE. Verder hebben we onze twijfels geuit over de nut en noodzaak het beheer en de daarbij behorende exploitatie over te dragen aan SVE. Is dit een win win situatie voor alle betrokken partijen? Wij betwijfelen dat. De wethouder De heer Tap heeft toegezegd schriftelijk te reageren op onze vragen waar wij natuurlijk naar uitzien.

Ook een belangrijk onderwerp is de thuiszorg. Ons bereiken namelijk signalen dat mensen die eigenlijk recht hebben op thuiszorg dit niet aanvragen. Dit omdat mensen vaak het gevoel hebben dat ze het toch niet krijgen. Hoorns Belang is van mening dat dit gevoel moet worden weggenomen door betere en actieve informatie vanuit de gemeente. En niet alleen via de nu al bestaande wegen, ook via wegen waar familieleden, buren of vrienden kennis kunnen nemen van deze informatie. Wij hebben de wethouder ook gevraagd hoe het college dit gaat aanpakken.

Nog veel meer is gezegd, maar dat kunt u allemaal hier lezen, de pitch van Hoorns Belang: klik hier

Het vervolg van deze vergadering is op 7 november 2017.

 

Kies voor Hoorn, stem Hoorns Belang

Hoorns Belang is de onafhankelijke lokale politieke partij voor heel Hoorn, Zwaag en Blokker. In de raadsperiode 2014-2018 heeft Hoorns Belang 2 raadszetels in de gemeenteraad.
Zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten kijken wij steeds weer naar wat het beste is voor de stad en haar bewoners. Hoorns Belang bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Hoornse sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

Onze uitgangspunten:

Wij baseren ons  op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alles wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend. Klik hier voor onze uitgangspunten.

logo hoornsbelang small