Hoorns Belang, onze uitgangspunten

Wij baseren ons  op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alle wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend.

  • De gemeente luistert echt en oprecht naar haar inwoners (burgers, bedrijven en instellingen). De inwoner staat centraal.
  • Regels en beperkingen worden alleen opgelegd als dat in het algemene belang niet anders kan.
  • Overbodige en verstikkende regelgeving wordt afgeschaft.
  • De gemeente voert een sociaal beleid. De zorgplicht voor de zwakkeren in de samenleving wordt serieus ingevuld, ook in tijden van bezuiniging.
  • De gemeente voert een financieel gezond beleid.
  • Bedrijven krijgen zo veel mogelijk ruimte om te ondernemen. De houding van de gemeente is daarbij actief ondersteunend.

 

logo hoornsbelang small