De tunnel wel of niet

Poort van HoornHet afgelopen jaar heeft de tunnel onder het spoor het politieke debat gedomineerd. Maar moet die tunnel en nu komen of niet? Nee! Hoorns Belang vindt het een slecht plan op dit moment vele tientallen miljoenen in de tunnel met bijbehorende nieuwe weg en tijdelijke (!) parkeergarage te investeren!

Wachten
Iedereen die geregeld vanaf het Keern de stad in rijdt weet het: die spoorwegovergang is een ramp! Vaak en lang wachten, (te) lang voordat de trein passeert is de overgang al gesloten, en vaak komt er dan nog een tweede trein achteraan. Wat zou het heerlijk zijn wanneer er een tunnel onder het spoor door ging. Je kan dan gewoon doorrijden zonder oponthoud.


Het lijkt een logische oplossing voor veel problemen en voor veel ergernissen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit plan al zo’n 20 jaar geleden voor het eerst geopperd is. En laten we eerlijk zijn, ook Hoorns Belang zag wel wat in die tunnel, ook wij stonden ons net iets te vaak te ergeren voor die overgang.

Goed of slecht idee
Maar is het wel zo’n goed idee, en is dit dan het moment om dat idee uit te voeren?
Het antwoord op deze vraag is duidelijk: nee!
Het college heeft onder aanvoering van VVD-wethouder Louwman een plan gemaakt om de tunnel te realiseren. Maar daarvoor moet er wel meer gebeuren dan alleen een tunnel aanleggen. Het plan, met de naam ‘Poort van Hoorn’ laat zien dat voor die tunnel een nieuwe weg aangelegd moet worden van de Provinciale weg naar het spoor, via het Dampte. De fietsontsluiting vanaf het Keern naar de stad moet aangepakt worden. En tot slot komt er tijdens de werkzaamheden een tijdelijke parkeergarage. Al deze zaken zijn volgens Louwman cs nodig om die tunnel mogelijk te maken. Een tunnel waardoor je straks via een prachtige brede asfaltweg zo de stad in kan rijden.

Het lijkt zo prachtig, maar waarom is het dan toch geen goed plan?
Er zijn twee redenen waarom we dit plan niet moeten uitvoeren. Om te beginnen is het plan onverantwoord duur. De verschillende onderdelen komen deels in aparte voorstellen bij de gemeenteraad terecht. Maar als je alles optelt, komt je al gouw tot een investering van zo’n € 60 miljoen. En we weten allemaal hoe dat gaat, dit soort projecten worden altijd duurder dan vooraf berekend. Dat is op dit moment onverantwoord. De gemeente Hoorn heeft te maken met forse tekorten op de meerjarenbegroting van meerdere miljoenen per jaar. We hebben de afgelopen jaren al fors moeten bezuinigen en daar zullen nog heel veel bezuinigingen en lastenverzwaringen bij komen; of het nu gaat om beleid voor de minima of voorzieningen voor mensen met een beperking. Maar ook de lasten zijn fors verzwaard. Zo wordt het bijvoorbeeld tientallen procenten duurder om een dierbare in Hoorn te mogen begraven. Het is onverantwoord en niet uit te leggen om in zo’n situatie te besluiten tot deze investering. Wat dat betreft werkt een gemeentebegroting niet anders dan uw eigen huishoudboekje: Je kan je geld maar één keer uitgeven!

Daarnaast is het plan zelf ook niet echt verstandig. De gemeente gaat een mooie, gloednieuwe weg en tunnel aanleggen waardoor je een prachtige aansluiting krijgt naar de binnenstad. Maar eenmaal in de binnenstad, wat dan? De gemeente heeft ook nog steeds als beleid dat de binnenstad autoluw moet zijn. Met deze tunnel wordt het verkeer de binnenstad ingeleid, waar het vervolgens stuit op een tekort aan parkeergelegenheid en een verkeerssituatie die helemaal niet berekend is op een grote verkeerstoeloop.

Alternatief
Maar wat moet er dan gebeuren? Laten we eerst even terug gaan naar het probleem dat we willen oplossen: het vaak en lang moeten wachten voor de spoorwegovergang. Dat wachten wordt veroorzaakt door twee problemen: In de eerste plaats is de spoorwegovergang te vaak en te lang dicht. En daarnaast is er te veel verkeer dat er overheen wil. Om met die laatste te beginnen. Er is een eenvoudige manier om de verkeersdruk op de overgang te verminderen: verplaats het busstation naar het Transferium. Nu moeten alle bussen van en naar het station over deze spoorwegovergang. Met de verplaatsing van het station ontlast je de spoorwegovergang enorm. Daarnaast is het met de inzet van goede technologie en door betere afspraken met de NS mogelijk om de spoorwegovergang aanmerkelijk korter gesloten te laten.
Met deze twee maatregelen is het al mogelijk om een fors deel van de problemen op te lossen, en dat tegen een aanmerkelijk lager prijskaartje.

logo hoornsbelang small