Wij baseren ons  op een aantal duidelijke en tijdloze uitgangspunten. Bij alle wat wij vinden, bij elk onderwerp, zijn deze uitgangspunten leidend.

  • De gemeente luistert echt en oprecht naar haar inwoners (burgers, bedrijven en instellingen). De inwoner staat centraal.
  • Regels en beperkingen worden alleen opgelegd als dat in het algemene belang niet anders kan.
  • Overbodige en verstikkende regelgeving wordt afgeschaft.
  • De gemeente voert een sociaal beleid. De zorgplicht voor de zwakkeren in de samenleving wordt serieus ingevuld, ook in tijden van bezuiniging.
  • De gemeente voert een financieel gezond beleid.
  • Bedrijven krijgen zo veel mogelijk ruimte om te ondernemen. De houding van de gemeente is daarbij actief ondersteunend.

 

De tunnel wel of niet

Poort van HoornHet afgelopen jaar heeft de tunnel onder het spoor het politieke debat gedomineerd. Maar moet die tunnel en nu komen of niet? Nee! Hoorns Belang vindt het een slecht plan op dit moment vele tientallen miljoenen in de tunnel met bijbehorende nieuwe weg en tijdelijke (!) parkeergarage te investeren!

Wachten
Iedereen die geregeld vanaf het Keern de stad in rijdt weet het: die spoorwegovergang is een ramp! Vaak en lang wachten, (te) lang voordat de trein passeert is de overgang al gesloten, en vaak komt er dan nog een tweede trein achteraan. Wat zou het heerlijk zijn wanneer er een tunnel onder het spoor door ging. Je kan dan gewoon doorrijden zonder oponthoud.

Lees meer

logo hoornsbelang small