Woningbouw

De laatste grote woonwijk, Bangert & Oosterpolder, wordt nu gebouwd. Wel in een iets lager tempo dan eerst de bedoeling was, omdat de verkoop van woningen door de financiële crisis is teruggelopen. Als er nog behoefte is aan meer woningen (dat is nog afwachten, omdat de bevolkingsgroei op termijn gaat teruglopen), zal er wat Hoorns Belang betreft niet gebouwd gaan worden in bestaand groen zoals parken en volkstuinen.

Hoorns Belang is er welvoorstander van om op geschikte plekken hoger te gaan bouwen, flats zijn wat dat betreft zeker een optie. Er zijn trouwens best wel veel mensen die in een flat willen wonen omdat dit veiliger is, alles gelijkvloers en geen tuin die onderhoud vraagt.

Het CPO (collectief particulier ondernemerschap) wordt ook door ons van harte ondersteund. Met deze regeling worden mensen met een niet te grote beurs in de gelegenheid gesteld om gezamenlijk een huis te laten bouwen. Ook moeten er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor mensen met een klein inkomen. Intermaris/Hoeksteen moet voldoen aan de onderhoudsplicht, zodat woningen niet in zo’n slechte conditie geraken dat Intermaris/Hoeksteen ze dan maar wil slopen. Dat heeft Hoorns Belang ook al laten weten in de art. 43 vragen die wij –als eerste - aan het college hebben gestuurd, gelijk na het bekend worden van de sloopplannen aan de Astronautenweg.

Nawoord

Dit verkiezingsprogramma van 2010 is een greep uit de vele onderwerpen die ons bezighouden. Uiteraard kunnen wij niet álles neerzetten, want een boekwerk van 50 pagina’s zal het er niet duidelijker op maken! Heeft u nog een vraag, heeft u zelf een suggestie of wilt u iets meer weten, neem dan gerust contact met ons op.

 

U kunt ons op de volgende manieren bereiken:
- Telefonisch: 06 291 87 020
- Email: info@hoornsbelang.nl
- Post: John. Raedeckerhof 210, 1628 ZE Hoorn.

logo hoornsbelang small