Subsidies

Hoorn subsidieert veel culturele en kunstzinnige initiatieven en sportverenigingen enevenementen. Als met gemeenschapsgeld een initiatief ondersteund wordt, mag de gemeenschap ook iets terug verwachten. Daarom worden aan deze subsidies voorwaarden gesteld.

Zo kan bij kunst en cultuursubsidies als tegenprestatie gevraagd worden dat meegewerkt wordt aan kunstprojecten op scholen of het verzorgen van exposities in bijvoorbeeld zorginstellingen. Van sportverenigingen mag als tegenprestatie bijvoorbeeld verwacht worden dat zij hun accommodatie ter beschikking stellen aan scholen of voor sport voor doelgroepen, zoals sport voor mensen met een beperking.

Nawoord

Dit verkiezingsprogramma van 2010 is een greep uit de vele onderwerpen die ons bezighouden. Uiteraard kunnen wij niet álles neerzetten, want een boekwerk van 50 pagina’s zal het er niet duidelijker op maken! Heeft u nog een vraag, heeft u zelf een suggestie of wilt u iets meer weten, neem dan gerust contact met ons op.

 

U kunt ons op de volgende manieren bereiken:
- Telefonisch: 06 291 87 020
- Email: info@hoornsbelang.nl
- Post: John. Raedeckerhof 210, 1628 ZE Hoorn.

logo hoornsbelang small