Sport en recreatie

Sport is belangrijk, voor jongeren zowel als voor senioren. Als zinvolle vrijetijdsbesteding, maar ook voor een goede lichamelijke en geestelijke conditie. Sport en Recreatie is ook een middel tegen verveling. Het kan een bijdrage vormen aan de (sociale) veiligheid en samenhorigheid. Daar wil Hoorns Belang best geld aan besteden.

Het mag echter niet zo zijn dat velen moeten betalen voor weinigen (zoals in het verleden is gebeurd voor het herstel van de atletiekbaan). Ook zijn wij voorzichtig met b.v. de exploitatie van de IJsbaan. Er zijn duidelijke afspraken hierover waar niet vanaf mag worden geweken.

Klachten over licht- en geluidsoverlast voor omwonenden moeten serieus worden genomen, en terdege worden onderzocht.

Zie ook: Jeugd

Nawoord

Dit verkiezingsprogramma van 2010 is een greep uit de vele onderwerpen die ons bezighouden. Uiteraard kunnen wij niet álles neerzetten, want een boekwerk van 50 pagina’s zal het er niet duidelijker op maken! Heeft u nog een vraag, heeft u zelf een suggestie of wilt u iets meer weten, neem dan gerust contact met ons op.

 

U kunt ons op de volgende manieren bereiken:
- Telefonisch: 06 291 87 020
- Email: info@hoornsbelang.nl
- Post: John. Raedeckerhof 210, 1628 ZE Hoorn.

logo hoornsbelang small